Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Ordinul 1107/2020 privind Declarația Unică

În această ediție:

Ordinul nr. 1107/2020 pentru “Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”                          

 

Ordinul nr. 1107/2020 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui ANAF nr. 139/2020 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 468 din 3 iunie 2020.

Reamintim pe scurt următoarele:

-      Declarația Unică se depune de către persoanele fizice care realizează venituri/pierderi din România sau/și din străinătate, și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii;

-      Categoriile de venituri ce impun depunerea Declarației Unice sunt de exemplu: activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole, venituri din investiții, alte surse pentru care contribuabilii au obligația depunerii declarației (ex., câștigurile din criptomonedă);

-      În cazul veniturilor din România pentru care impozitul pe venit se reține la sursă (ex., dobânzi, dividende), Declarația Unică se depune, în scopul plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, dacă venitul total estimat a se realiza/realizat într-un an depășește 12 salarii minime pe economie;

-      Declarația se depune și de către persoanele care optează pentru plata contribuțiilor sociale, chiar dacă acestea nu sunt obligatorii.

Noul Ordin introduce următoarele prevederi (având în vedere și prevederile anterior reglementate prin Ordonanța de Urgență nr. 69/2020):

 

Termen de declarare

În anul 2020, se prevede termenul limită de 30 iunie 2020 pentru:

-        depunerea Declarației Unice atât pentru stabilirea și declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în anul 2020 și a contribuțiilor sociale datorate, cât și pentru declararea venitului realizat și stabilirii impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale datorate pentru anul 2019;

-        exercitarea opțiunii de a redirecționa o sumă de până la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru anul 2019 în vederea susținerii entităților nonprofit, a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private.

 

Bonificații

-        5% din impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorate pentru anul 2019, dacă obligațiile fiscale se sting prin plată sau compensare, integral, până la data de 30 iunie 2020 inclusiv;

-        5% din impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, pentru depunerea Declarației Unice prin mijloace electronice de transmitere la distanță (Spațiul Privat Virtual, e-guvernare.ro). Această bonificație este aplicabilă doar dacă obligațiile fiscale aferente anului 2019 se sting integral până la 30 iunie 2020, caz în care ambele bonificații se aplică cumulativ, rezultând într-o bonificație de 10%.

Bonificația se determină de contribuabil și se evidențiază în mod distinct în Declarația Unică sub rezerva verificării ulterioare. Obligațiile fiscale de plată se determină prin diminuarea obligațiilor fiscale datorate, cu valoarea bonificației.

În cazul în care contribuabilii au depus deja Declarația Unică, pe formatul anterior, fără să aplice bonificațiile menționate mai sus, pot beneficia de acestea, dacă depun rectificativă la Declarația Unică până la data de 30 iunie 2020, inclusiv.

 

Modificarea formatului declarației unice:

Formatul Declarației Unice a fost modificat în vederea:

-        introducerii bonificațiilor și evidențierii în mod distinct atât a acestora, cât și a obligațiilor fiscale de plată;

-        rectificării Declarației Unice depuse anterior strict în vederea aplicării bonificațiilor și dacă este cazul actualizării veniturilor anterior declarate.

Declarația Unică este deja disponibilă si pe site-ul ANAF.

 

Vă invităm să apelați cu încredere la consultanții noștri în vederea obținerii mai multor informații privind prevederile aduse de acest act normativ cât și aplicabilitatea sa pentru dumneavoastră.

De asemenea, vă putem sprijini cu un punct de vedere personalizat privind condițiile de îndeplinire ale obligațiilor legale ce apar odată cu intrarea în vigoare a  acestui act normativ (fie pentru dumneavoastră, fie pentru salariații companiei unde dumneavoastră activați).

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul Oficial nr. 468/3 iunie 2020 sau ne puteți contacta direct în vederea clarificării oricăror întrebări cu privire la conținutul prezentat.

 
 
Pregătit de către:
Stela Andrei – Director, Departamentul Impozit pe Venit și Contribuții Sociale
 
Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Alex Milcev – Partener, Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică
 
Ernst & Young SRL
Clădirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124
Email: office@ro.ey.com
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te