Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Ordinul nr. 2206/30 iulie 2020 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020

În această ediție:
  • Raportări contabile la 30 iunie 2020
  • Completări ale OMFP nr. 1802/2014 și ale OMFP nr. 2844/2016
 

Ordinul nr. 2206/30 iulie 2020 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum și pentru completarea unor prevederi contabile

 

Entităţile cărora li se aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, precum și entitățile cărora li se aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2844/2016, care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei, sunt obligate să întocmească şi să depună Raportări contabile la 30 iunie 2020.

Raportările contabile la 30 iunie 2020 se depun la Unităţile Teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până cel târziu la data de 30 septembrie 2020.

Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2020 în condiţiile prevăzute de ordin se sancţionează conform prevederilor art. 42 din legea contabilității.

Prevederile se aplică pentru raportările contabile la 30 iunie 2020, inclusiv de către entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic.

Prezentul ordin include şi câteva completări la Reglementările contabile privind siţuaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu privire la amortizarea mijloacelor fixe.

De asemenea, sunt aduse completări la Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2844/2016 în sensul introducerii anumitor conturi pentru înregistrarea diferenţelor de impozit pe profit rezultate în urma aplicării prevederilor IFRIC 23 și a conturilor pentru înregistrarea pierderilor, respectiv a câștigurilor din evaluarea la valoarea justă a activelor care corespund definiţiei unei investiţii imobiliare, conform IFRS 16.

Aceste prevederi legislative au intrat în vigoare la 30 iulie 2020, data publicării în Monitor Oficial.

Pentru mai multe informații sau detalii, ne puteți contacta direct sau puteți consulta Monitorul Oficial nr. 675/30 iulie 2020.

 
Pregătit de către:
Diana Lupu – Partener Asociat, Global Compliance and Reporting
 
Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Alex Milcev – Partener, Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică
 
Ernst & Young SRL
Clădirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124
Email: office@ro.ey.com
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te