Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Ordonanța de urgență a Guvernului privind acordarea unor facilități pentru credite

În această ediție:

Ordonanța de urgență nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori

 

Ordonanța de urgență nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori (OUG 37/2020) a intrat în vigoare la data de 30 martie 2020, fiind publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 261 din 30 martie 2020.

Beneficiarii OUG 37/2020  

De prevederile OUG 37/2020 vor putea beneficia atât persoane fizice, cât și anumite categorii de profesioniști (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, profesii liberale şi cele care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei) și persoane juridice, cu excepția instituțiilor de credit (Debitorii).

Scopul OUG 37/2020

Conform prevederilor OUG 37/2020, Debitorii pot solicita băncilor, IFN-urilor, precum și sucursalelor acestora din străinatate care desfașoară activitate în România (Creditorii), suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor datorate în baza contractelor de credit și de leasing încheiate până la data de 30 martie 2020.

Criteriile prevăzute pentru suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor

  • Termen-limită - Debitorii pot solicita (în format letric sau prin poşta electronică ori pe cale orală, prin telefon), până la data de 14 mai 2020, suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor pentru o perioadă care să varieze între o lună și nouă luni, dar fără a depăși data de 31 decembrie 2020; în plus, perioada maximă de creditare prevăzută în reglementările Creditorilor poate fi depăşită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligaţiei de plată;
 
  • Capitalizarea dobânzilor - dobânzile aferente sumelor scadente se capitalizează la soldul creditului existent la finalul perioadei de suspendare, cu excepția creditelor ipotecare contractate de persoane fizice, pentru care dobânda aferentă perioadei de suspendare reprezintă o creanță distinctă și independentă (garantată de statul român);
 
  • Condițiile avute în vedere de către Creditori - Creditorii vor analiza solicitările, raportat la prevederile OUG 37/2020 și normelor de aplicare a acesteia (care urmează a fi elaborate), după cum urmează:
 
              a) creditele nu trebuie să fi ajuns la maturitate sau să fi fost declarate scadente anticipat;
              b) restanțele la plată trebuie să fie achitate până la solicitarea suspendării;
              c) veniturile Debitorilor trebuie să fi fost afectate direct sau indirect de situația actuală – acest aspect va putea fi evidentiat, în cazul Debitorilor care nu sunt persoane fizice, prin certificate de situație de urgență emise de autoritățile competente (aspect ce urmează a fi detaliat în normele de aplicare a OUG 37/2020);
             d) pentru debitorii persoane fizice pentru care prelungirea maturităţii creditelor depăşeşte limita de vârstă prevăzută prin reglementările Creditorilor de acordare a creditelor, Creditorii procedează la restructurarea creditelor cu încadrarea în limita de vârstă.
 

Modificarea contractelor de credit ca urmare a aplicării OUG 37/2020

Potrivit OUG 37/2020, modificarea contractelor de credit se produce prin efectul legii, fără încheierea de acte adiționale; Creditorul are obligația ca, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, să notifice Debitorului clauzele contractuale modificate pentru implementarea suspendării. 

Alte inițiative legislative

Pe data de 31 martie 2020, Senatul, ca primă Cameră sesizată, a adoptat o măsură legislativă similară, și anume Proiectul de lege privind suspendarea rambursării creditelor. Conform acestui proiect de lege, noțiunea de “creditor” cuprinde și “colectorii de creanțe”, iar măsurile de suspendare se aplică și procedurilor de executare silită începute de creditori înainte de intrarea în vigoare a acestei legi (acestea urmând sa fie suspendate până la 31 decembrie 2020). Proiectul de lege urmează să fie depus la Camera Deputaților, în calitate de cameră decizională.

Pregătit de către:
Loredana Duică – Senior Associate, Radu și Asociații SPRL
 
Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Radu Diaconu – Associate Partner, Radu și Asociații SPRL
 
Radu și Asociații SPRL
Cladirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4100, Fax: (40-21) 310 6987
Email: office@ra-law.ro
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te