Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Ordonanța de urgență nr. 48/2020

În această ediție:

Ordonanța de urgență nr. 48 din 16 aprilie 2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 319 din 16 aprilie 2020

 

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Microîntreprinderile vor putea sponsoriza instituțiile și autoritățile publice, inclusiv organele de specialitate ale administrației publice și își vor putea deduce sumele din impozitul pe venit (în limitele legale) fără a exista obligația ca acești beneficiari să fie înregistrați în Registrul entităților pentru care se acordă deduceri fiscale.

 

Operatorii de jocuri de noroc

Pe durata stării de urgenţă, obligaţiile de plată aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc tradiţionale se suspendă. Dacă vor fi plătite în cel mult 30 de zile lucrătoare de la încetarea stării de urgenţă decretate nu se vor impune sancțiuni. 

 

Impozit specific unor activități

Contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi, potrivit Legii nr. 170/2016, pentru anul 2020, nu datorează impozit specific pentru perioada în care aceştia întrerup activitatea total sau parţial pe perioada stării de urgenţă decretate. Ordonanța prezintă modul de calcul al impozitului final datorat, precum și condițiile pe care contribuabilii trebuie sa le îndeplinească pentru a beneficia de scutire. 

 

Depunerea situațiilor financiare

Depunerea situațiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2019, respectiv a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019, se prorogă până la data de 31 iulie 2020 inclusiv.

 

Amânarea plății TVA în vamă

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal nu vor face plata efectivă a TVA în vamă pentru importurile de medicamente, echipamente de protecție și mașini de producție, măști de protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID 19 în perioada în care s-a instituit starea de urgență și în următoarele 30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgență.

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal care dețin autorizație de utilizator final nu vor face plata efectivă a TVA în vamă pentru importurile de alcool etilic denaturat utilizat pentru producerea de dezinfectanți în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență.

 

Rambursarea TVA

În perioada stării de urgență și în următoarele 30 de zile de la data încetării stării de urgență rambursarea TVA se efectuează cu inspecție fiscală ulterioară.

Aceste prevederi nu se aplică în următoarele cazuri:

1. Dacă a fost începută o inspecție fiscală până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență (16 aprilie 2020);

2. Pentru contribuabilii mari și mijlocii:

  • dacă au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni;
  • dacă există riscul unei rambursări necuvenite;
  • dacă se află in lichidare voluntară sau în insolvență fără existența unui plan de reorganizare confirmat;
 

3. În cazul celorlalți contribuabili:

  • dacă au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni;
  • dacă există riscul unei rambursări necuvenite;
  • dacă se afla în lichidare voluntară sau în insolvență fără existența unui plan de reorganizare confirmat;
  • dacă este prima solicitare de rambursare a TVA;
  • dacă suma TVA de rambursat provine din mai mult de 12 perioade de raportare lunare/4 perioade de raportare trimestriale.
 

Inspecția fiscală ulterioară se decide în baza analizei de risc.

 

Pentru vamă și accize, principalele modificări sunt:

Lista echipamentelor medicale, kiturilor de testare, dezinfectanți pentru care importatorii pot beneficia de la amânarea plății TVA în vamă a fost completată cu noi produse (de exemplu – alcool etilic complet denaturat (cod NC 2207 20 00, în baza unei autorizații de utilizator final), mașini pentru producția măștilor de protecție (cod NC 8479 50 00)). 

Cea mai importantă schimbare privește permisiunea pentru  denaturarea alcoolului etilic în interiorul antrepozitelor fiscale pentru producția de băuturi alcoolice pe perioada stării de urgență (și 15 zile după încetarea acesteia) în baza unei cereri a antrepozitarului autorizat.   

 

Prevederi privind eșalonarea la plată și executarea silită

Se menționează că pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eşalonare neachitate până la împlinirea termenului de 30 de zile de la data încetării stării de urgență nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi.

Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită, prin somaţie şi prin valorificarea bunurilor la licitaţie, a creanţelor bugetare, cu excepţia executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală, provenite din săvârşirea de infracţiuni. Măsura este valabilă până la împlinirea termenului de 30 de zile de la data încetării stării de urgență.

 

Scutirea unor avantaje salariale de la plata impozitului și contribuțiilor sociale

În perioada stării de urgență,  avantajele în natură acordate persoanelor fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a ocupării unor funcţii considerate de către angajator/ plătitor esenţiale pentru desfăşurarea activităţii şi care se află în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior (exemplu: personal medical, etc.), sunt considerate venituri neimpozabile și nu vor fi subiect al contribuțiilor sociale obligatorii (CAS si CASS la nivel de angajat și contributie asiguratorie pentru muncă la nivel de angajator).

 

Impozitarea indemnizaţiilor de șomaj tehnic și a celor pentru zile libere acordate părinților

Pe perioada stării de urgenţă, pentru indemnizaţiile de șomaj tehnic și indemnizațiile pentru zile libere acordate părinților, suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, respectiv din bugetul de stat, nu se acordă facilităţile fiscale acordate de regulă contribuabililor – persoane fizice. Această prevedere se aplică indemnizațiilor acordate începând cu luna aprilie 2020.

Pe scurt, indemnizațiile sus-menționate primite de salariații din domeniile IT, cercetare-dezvoltare, construcții sau „HoReCa” (doar cei încadrați cu contracte de muncă pe o perioadă de 12 luni pentru a desfășura activităţi sezoniere), vor fi subiect de impozit pe venit.

Mai mult, pentru domeniul construcțiilor, aceste indemnizații nu vor mai beneficia nici de reducerea cotei de contribuție la pensie și nici de scutirea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Astfel, taxele reținute pentru aceste indemnizații vor fi cele aplicabile în general veniturilor din salarii, însemnând impozit pe venit 10%, contribuție de asigurări sociale (pensie) 25% și contribuție de sănătate 10%.

 
Pregătit de către:
Costin Manta – Director, Taxe Indirecte
Mihai Petre –  Director, Taxe Indirecte
Valentin Crețu – Manager, Taxe Directe
Dan Răuț – Manager, Departamentul de asistență fiscală – persoane fizice
 
Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Alex Milcev – Partener, Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică
 
Ernst & Young SRL
Clădirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124
Email: office@ro.ey.com
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te