Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Ordonanța de urgență nr. 69 din 14 mai 2020

În această ediție:

Ordonanța de urgență nr. 69 din 14 mai 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 393 din 14 mai 2020

 

Aplicabilitate

Guvernul României a adoptat prin Ordonanța de Urgență nr. 69/2020, ce a intrat în vigoare în data de 14 mai 2020 (”Ordonanța”), o nouă amnistie fiscală ce prevede posibilitatea anulării în totalitate a dobânzilor, penalităților și altor obligații fiscale accesorii (”accesoriile”) aflate în sarcina contribuabililor și scadente anterior datei de 1 aprilie 2020, dacă aceștia optează pentru stingerea obligațiilor principale datorate bugetului de stat până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.

Măsura anulării obligațiilor accesorii este o facilitate fiscală introdusă pentru toate categoriile de debitori, fie ele persoane fizice sau juridice, entități fără personalitate juridică, persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau care exercită profesii libere, unități administrativ-teritoriale ori instituții publice.

Mai mult, facilitatea fiscală a anulării obligațiilor accesorii este aplicabilă chiar și în cazurile în care obligațiile de plată sunt suspendate, ori contribuabilul beneficiază de eșalonarea la plată a acestora.

Facilitatea este aplicabilă tuturor obligațiilor fiscale (inclusiv creanțelor vamale), dar și obligațiilor bugetare, altele decât cele fiscale, singura excludere vizând accesoriile aferente obligațiilor bugetare ce se cuvin bugetului Uniunii Europene.

Procedura de aplicare a amnistiei fiscale introduse prin Ordonanță va fi stabilită prin Ordin al ministrului Finanțelor Publice, ce trebuie publicat în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a Ordonanței.

 

Condiții generale

Pentru a beneficia de amnistia fiscală, contribuabilii trebuie să îndeplinească unele condiții generale, precum și o serie de condiții speciale, ce variază în funcție de ipotezele legale în care anularea obligațiilor accesorii este posibilă.

În principiu, cererea de anulare a accesoriilor trebuie depusă până la data de 15 decembrie 2020, inclusiv. La data depunerii cererii, contribuabilul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, prevăzute cumulativ:

  • Au fost achitate toate obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 (așa cum sunt înscrise în fișa fiscală);
  • Au fost achitate toate obligațiile bugetare (i) principale și (ii) accesorii, cu termene de plată ulterioare datei de 31 martie 2020;
  • Au fost depuse toate declarațiile fiscale având termen de depunere anterior depunerii cererii de anulare a obligațiilor accesorii; alternativ, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, condiția se consideră îndeplinită dacă obligațiile fiscale au fost stabilite prin decizie de către organul fiscal central.
 

Ipotezele prevăzute de Ordonanță în care contribuabilii pot beneficia de anularea obligațiilor accesorii

Ordonanța stabilește anumite ipoteze distincte în care contribuabilii pot beneficia de anularea în întregime a dobânzilor, penalităților și tuturor obligațiilor accesorii aferente debitelor reprezentând obligații fiscale si bugetare principale, după cum urmează:

    1. Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020

Pentru a beneficia de anularea acestor accesorii, contribuabilul trebuie ca, înainte de formularea cererii de anulare a accesoriilor, să achite obligațiile fiscale principale. De asemenea, contribuabilii trebuie să îndeplinească și celelalte condiții generale prevăzute anterior.

 

    2. Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare declarate suplimentar prin declarație rectificativă

Contribuabilii au posibilitatea de a beneficia de anularea accesoriilor aferente în cazul în care, până cel târziu la data de 15 decembrie 2020, declară și/sau rectifică și plătesc obligațiile fiscale principale cu scadență anterior datei de 31 martie 2020.

Această facilitate se aplică și în cazul corectării erorilor din deconturile de TVA, efectuate conform legii.

 

     3. Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 și stinse până la această dată

Accesoriile aferente acestor obligații bugetare principale sunt anulate în cazul în care contribuabilul: (i) stinge toate obligațiile fiscale cu scadență după data de 1 aprilie 2020, (ii) depune toate declarațiile fiscale și (iii) depune cererea de anulare a accesoriilor cel târziu la data de 15 decembrie 2020.

 

    4. Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 și stabilite prin decizii de impunere emise în urma unei inspecții fiscale în curs la data de 14 mai 2020

Această facilitate se aplică accesoriilor aferente obligațiilor fiscale principale cu scadență anterior datei de 31 martie 2020 și care sunt impuse prin decizii de impunere ce urmează a fi emise ca urmare a finalizării unei inspecții fiscale aflate în curs la data intrării în vigoare a Ordonanței. Aceste prevederi se aplică și în cazul în care, deși inspecția fiscală a fost finalizată anterior datei de 14 mai 2020, decizia de impunere este comunicată contribuabilului după această dată.

Pentru a beneficia de această facilitate, contribuabilul are obligația de a plăti obligațiile principale stabilite prin decizia de impunere în termenul legal de plată al acesteia și, de asemenea, să formuleze cererea de anulare a accesoriilor în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere.

 

     5. Anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare eșalonate la plată

Contribuabilii care beneficiază de eșalonări la plata obligațiilor bugetare pot beneficia de facilitățile prevăzute de Ordonanță în situația în care eșalonarea la plată se finalizează înainte de 15 decembrie 2020.

În cazul în care ratele de eșalonare achitate după intrarea în vigoare a Ordonanței și anterior depunerii cererii de anulare a accesoriilor includ obligații accesorii, aceste accesorii vor fi restituite de către autoritatea fiscală. În cazul în care eșalonarea privește doar obligații accesorii, contribuabilii pot solicita anularea tuturor accesoriilor datorate după data de 14 mai 2020.

 

     6. Anularea accesoriilor aferente obligațiilor datorate bugetelor locale și restante la data de 31 martie 2020

Ordonanța prevede că aplicabilitatea facilităților în cazul obligațiilor datorate bugetelor locale este opțională și trebuie stabilită prin hotărâre a consiliului local. Prin aceeași hotărâre consiliul local stabilește și procedura pentru aplicarea facilităților.

 

     7. Anularea accesoriilor în cazul contribuabililor care solicită restituirea / rambursarea unor creanțe bugetare

Contribuabilii care solicită restituiri / rambursări de sume ce nu sunt soluționate până la data de 15 decembrie 2020 pot beneficia de facilitate, indiferent de data la care este emisă decizia prin care solicitarea de restituire / rambursare este respinsă.

În acest caz, accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale, care nu sunt stinse prin compensare ca urmare a respingerii cererii de restituire / rambursare, sunt anulate în cazul în care obligațiile bugetare principale sunt plătite în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei de respingere a cererii de restituire / rambursare.

 

Cum influențează cele de mai sus activitatea companiei dumneavoastră?

Vă recomandăm să analizați dacă sunteți în una din situațiile prezentate pentru a determina posibilitatea aplicării amnistiei.

Echipa noastră vă stă la dispoziție pentru analiză (inclusiv verificari ale nivelului de conformitate fiscală) și determinarea potențialelor beneficii financiare pentru societate.

 
Pregătit de către:
Emanuel Băncilă – Partener, Liderul practicii de dispute și litigii fiscale
 
Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Alex Milcev – Partener, Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică
 
Ernst & Young SRL
Clădirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124
Email: office@ro.ey.com
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te