Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Ordonanța de urgență nr. 92 din 28 mai 2020

În această ediție:

Ordonanța de urgență nr. 92 din 28 mai 2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative

 

Ordonanța de urgență nr. 92 din 28 mai 2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative (OUG 92/2020), publicată în Monitorul Oficial nr. 459 din 29 mai 2020, a intrat în vigoare pe 29 mai 2020.

OUG 92/2020 reglementează noi facilități pentru angajați şi angajatori în vederea reluării activității economice.

Decontarea unei părți din salariu pentru anumite categorii de angajați

Pot beneficia de decontarea unei părți din salariu în valoare de 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, angajații care au beneficiat în perioada stării de urgență sau de alertă de indemnizația de șomaj tehnic acordată conform OUG 30/2020 sau care au avut contractele de muncă suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) Codul Muncii, fără a beneficia de ajutorul oferit de stat.

Stimulentul de 41,5% se poate acorda doar persoanelor care au avut contractele de muncă suspendate pe o durată de minimum 15 zile în perioada stării de urgență sau de alertă și care au beneficiat sau nu de indemnizația de șomaj tehnic acordată de statul roman în condițiile OUG 30/2020.

Măsura se aplică pentru o perioadă de 3 luni, începând cu data de 1 iunie 2020. Angajatorii vor fi obligați să mențină raporturile de muncă cu salariații care vor beneficia de această măsură până la data de 31 decembrie 2020. În caz contrar, angajatorii vor fi obligați să restituie sumele încasate plus dobânda de referință a BNR. Obligația de restituire nu se aplică în cazul în care încetarea contractelor de muncă are loc din motive neimputabile angajatorului.

Mecanismul de decontare

Angajatorii vor suporta integral contravaloarea salariilor angajaților care beneficiază de prevederile OUG 92/2020. Decontarea sumelor se va efectua în termen de cel mult 10 zile de la data îndeplinirii de către angajatori a obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor din perioada de raportare pentru care se face solicitarea.

Alte categorii de beneficii

Companiile care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, anumite categorii de șomeri aflați în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă OUG 92/2020 vor primi sume reprezentând 50% din salariul fiecărui angajat, dar nu mai mult de 2.500 lei pe lună, pentru o perioada de 12 luni.  Aceste categorii sunt:

·        persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor în perioada stării de urgenţă sau a stării de alertă;

·        persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani.

Acești angajatori au obligația menținerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de 12 luni de la împlinirea termenului pentru care au beneficiat de facilitate.

Restricții aplicabile tuturor facilităților

Facilitățile reglementate de OUG 92/2020 nu se cumulează cu subvențiile care se acordă angajatorilor care au încheiat cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă convenții în baza art. 80, art. 85 și 93 ind. 4 din Legea nr. 76/2006 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Nu beneficiază de facilitățile reglementate de OUG 92/2020 angajații instituțiilor și autorităților publice sau angajatorii care se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate sau restricții asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Procedura de acordare a facilităților va fi detaliată prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă ce urmează a fi emis în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a OUG 92/2020.

 
Pregătit de către:
Eduard Florea – Associate, Radu și Asociații SPRL
Anca Atanasiu – Senior Associate, Radu și Asociații SPRL
 
Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Radu Diaconu – Partener Asociat - Avocat, Radu și Asociații SPRL
 
Radu și Asociații SPRL
Cladirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4100, Fax: (40-21) 310 6987
Email: office@ra-law.ro
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te