Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Ordonanța de Urgență nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

În această ediție:

Ordonanța de Urgență nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative şi prorogarea unor termene publicată în Monitorul Oficial nr. 551 din 25 iunie 2020

 

Impozit specific unor activități

  • Scutirea de impozitul specific pentru anul 2020 pentru o perioadă de 90 de zile începând din data de 25 iunie 2020

Contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi, pentru anul 2020, nu datorează impozit specific pentru o perioadă de 90 de zile calculată de la 25 iunie 2020.

Pentru aplicarea acestor prevederi, contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific stabilit, aferent anului 2020, prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice şi înmulţirea valorii rezultate cu diferenţa dintre numărul de 365 de zile calendaristice şi numărul de 90 de zile calendaristice.

Această măsură se cumulează cu facilitatea acordată prin OUG nr. 48/2020. Astfel, contribuabilii care au avut activitatea suspendată, total sau parțial, pe perioada stării de urgență, pentru recalcularea impozitului specific scad şi perioada în care au întrerupt activitatea, total sau parțial, ca urmare a stării de urgență. Prin urmare, contribuabilii pot beneficia de scutirea de la plata impozitului specific pentru o perioadă totală de până la 150 de zile pe parcursul anului 2020.

Mai mult, declararea şi plata impozitului specific aferent semestrului I al anului 2020 se efectuează până la data de 25 octombrie 2020 inclusiv. 

 

TVA

  • Scutiri de TVA pentru livările și achizițiile de măşti de protecţie individuale şi ventilatoare medicale pentru terapie intensivă

Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere livrările de măşti de protecţie individuale şi ventilatoare medicale pentru terapie intensivă, necesare pentru constituirea rescEU - rezerva de capacităţi a Uniunii Europene, efectuate către instituţiile publice responsabile cu constituirea acestei rezerve, până la data de 1 octombrie 2020. Furnizorul justifică scutirea de TVA cu declaraţia pe propria răspundere cu privire la destinaţia bunurilor, pusă la dispoziţia sa de instituţia beneficiară, semnată de reprezentantul legal al acesteia, cel târziu la momentul livrării. 

Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată importurile şi achiziţiile intracomunitare de măşti de protecţie individuale şi ventilatoare medicale pentru terapie intensivă, efectuate de către instituţiile publice responsabile, pentru constituirea rescEU - rezerva de capacităţi a Uniunii Europene, până la data de 1 octombrie 2020. Scutirea de TVA pentru importul de bunuri se aplică pe baza declaraţiei pe propria răspundere a instituţiei beneficiare, semnată de reprezentantul legal al acesteia, care se depune la organul vamal competent la momentul importului.

 

Impozit pe profit / impozitul pe venitul microîntreprinderilor

  • Bonificația de 10% pentru plătitorii de impozit pe profit / impozitul pe venitul microîntreprinderilor

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare şi plată, precum şi contribuabilii plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor, care achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II, respectiv 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III, beneficiază de o bonificaţie de 10% calculată asupra impozitului datorat trimestrial/plăţii anticipate trimestriale (OUG nr. 33/2020 prevedea bonificație doar pentru plătitorii de impozit pe profit, nu și pentru plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor). 

Prevederile referitoare la bonificația de 10% pentru plătitorii de impozit pe profit, se aplică în mod corespunzător şi pentru contribuabilii care au optat pentru un an fiscal diferit de anul calendaristic. Acești contribuabili beneficiază de bonificație dacă achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie - 25 iunie 2020 inclusiv, respectiv până la termenul scadent cuprins, după caz, în perioada 26 iunie – 25 septembrie 2020 inclusiv şi în perioada 26 septembrie - 25 decembrie 2020 inclusiv. 

Prevederile referitoare la bonificația de 10% calculată asupra impozitului datorat se aplică în mod corespunzător şi de către contribuabilii care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru impozitul pe profit / plata anticipată trimestrială aferente trimestrelor I, respectiv pentru trimestrele II şi III ale anului 2020, determinat pentru activitățile desfășurate, altele decât cele corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de lege.

 
  • Prevederi privind executarea silită

Se extinde suspendarea sau neînceperea executării silite, prin înființarea popririi, respectiv prin somaţie şi prin valorificarea bunurilor la licitaţie, a creanţelor bugetare, până la data de 25 octombrie 2020, cu excepţia executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală, provenite din săvârşirea de infracţiuni, precum şi a ajutoarelor de stat a căror recuperare a fost dispusă printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului ajutorului de stat sau a unei instanţe naţionale.

 
  • Prevederi privind dobânzi și penalități de întârziere

Pentru toate obligațiile fiscale scadente și neachitate, nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere până la data de 25 octombrie 2020 inclusiv.

Pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eşalonare neachitate până la data de 25 octombrie 2020 inclusiv, nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi.

Perioada în care se aplică procedura de rambursare accelerată a TVA, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2020, se prelungește până la data de 25 octombrie 2020.

Vă invităm să apelați cu încredere la consultanții noștri în vederea obținerii mai multor informații privind prevederile aduse de acest act normativ cât și aplicabilitatea sa pentru dumneavoastră.

 

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul Oficial nr. 551/25 iunie 2020 sau ne puteți contacta direct în vederea clarificării oricăror întrebări cu privire la conținutul prezentat.

 
Pregătit de către:
Răzvan Ungureanu – Senior Manager Taxe, Impozite Directe
Cătălina Cambei – Manager, Taxe indirecte
 
Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Alex Milcev – Partener, Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică
 
Ernst & Young SRL
Clădirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124
Email: office@ro.ey.com
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te