Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Ordonanța privind măsurile fiscal-bugetare pentru modificare unor acte normative și prorogarea unor termene

În această ediție:

Ordonanța de Urgență nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor  acte normative, precum și pentru prorogarea unor  termene

Ordonanța a fost implementată pentru mediul de afaceri în contextul în care măsurile  pentru combaterea pandemiei de Covid-19 au generat dificultăți de natură financiară pentru majoritatea operatorilor financiari.

 

Una dintre cele mai semnificative modificări este instituirea posibilității acordării eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale principale a căror scadență a fost după declararea stării de urgență de către organul fiscal central pe o perioadă de  cel mult 12 luni. Eșalonarea se aplică în funcție de următoarele condiții care trebuie îndeplinite simultan:

- să depună o cerere până la data de 15 decembrie 2020;

- trebuie să nu se afle în faliment sau în dizolvare;

- să nu înregistreze datorii la data declarării stării de urgență;

-  să aibă toate declarațiile fiscale depuse până la eliberarea certificatului de atestare fiscal;

- să nu i se fi stabilit contribuabilului răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară;

- să aibă depuse toate declarațiile fiscale.

 

Eșalonarea nu se acordă în cazul în care:

- obligațiile fiscale care au făcut obiectul unei eșalonări care și-a pierdut valabilitatea;

- obligațiile de plată mai mici de 500 RON în cazul persoanelor fizice și mai mici de 5.000 RON în cazul persoanelor juridice;

- obligațiile fiscale care au scadența/ termenul de plată după data eliberării certificatului de atestare fiscală sau sunt suspendate;

- obligațiile fiscale care urmează a fi compensate cu sume de restituit/ rambursat de la bugetul de stat;

- obligațiile fiscale a căror executare este suspendată.

 

Soluționarea cererii cu privire la decizia de eșalonare sau respingerea acesteia se realizează în termen de 5 zile.

În condițiile întârzierilor la plată se aplică penalități de 5% din suma rămasă din rata de eșalonare sau din diferențele de obligații fiscale marcate și rămase nestinse după soluționarea deconturilor cu sumă negativă de TVA cu opțiune de rambursare.

Procedura eșalonării se aprobă în termen de 15 zile de către ANAF de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

 

Alte Măsuri Fiscale:

Contribuabilii nu datorează  impozit specific, prevăzut de Legea nr. 170/2016, începând cu data intrării în vigoare a ordonanței și până la data de 31 decembrie 2020. Pentru a beneficia de această măsură, contribuabilii recalculează impozitul specific stabilit potrivit Legii nr. 170/2016, aferent anului 2020, prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea valorii rezultate cu numărul de zile obținut prin scăderea din numărul de 365 de zile calendaristice a numărului de zile aferent perioadei dintre data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe și data de 31 decembrie 2020 și a numărului de 90 de zile calendaristice prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2020.

Consiliile locale pot adopta hotărâri până la data de 2 decembrie referitoare la:

- reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru  clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau închiriate de către persoane fizice sau  juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență sau alertă, ca urmare a efectelor epidemiei Covid-19, dacă proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice;

- scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de locatari, cesionari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență și/sau alertă ca urmare a efectelor epidemiei de Covid-19, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică;

- reducerile se aplică în urma unei cereri și a unei declarații pe proprie răspundere la care se adaugă copie după certificatul pentru situați de urgențe depus până la data de 21 decembrie 2020;

 

Nerespectarea obligației de a conecta la distanță aparatele de marcat electronice în cazul marilor  contribuabili nu va constitui contravenție  până la data de 31 decembrie 2020;

Cheltuielile privind contravaloarea testelor medicale de diagnosticare a infecției cu Covid-19 efectuate  la inițiativa angajatorului nu vor fi impozitate și nu vor fi cuprinse în baza lunară de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale;

Termenul în care nu se vor calcula dobânzi și penalități de întârziere pentru debitele cu data scadentă  începând cu 21 martie și executarea silită s-a prelungit până la 25 decembrie 2020.

 

Termenul de rambursare TVA cu control ulterior a fost prorogat până la data de 25 ianuarie.

Pentru mai multe detalii consultați Monitorul Oficial cu nr. 988, din data 26 octombrie 2020.

 

Echipa EY vă sta la dispoziție pentru detalii și clarificarea aspectelor menționate mai sus.

 
Pregătit de către:
Ecaterina Boca ― Senior Consultant, Departamentul de Tax Knowledge Management
Andrei Boian ― Avocat Senior, Departamentul de litigii fiscale;
 
Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt:
Alex Milcev, Partener ― Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică
Emanuel Băncilă, Partener ― Lider al Departamentului de Dispute Fiscale
 
Ernst & Young SRL
Clădirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124
Email: office@ro.ey.com
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te