Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Ordonanțe de urgență privind anumite indemnizații și bonificații

În această ediție:

Ordonanțele de urgență nr. 32, 33 și 35 din 26 martie 2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 260 din 30 martie 2020

Ordonanța de Urgență nr. 32  din 26 martie 2020 (Monitorul Oficial nr. 260/30 martie 2020)

Indemnizația pentru părinți

Noile prevederi clarifică tratamentul fiscal al acestei indemnizații, aceasta fiind subiect de impozit pe venit și toate contribuțiile sociale obligatorii.

 

Indemnizații pentru alți profesioniști

Profesioniștii reglementați de Codul civil sau persoanele cu alte tipuri de contracte prevăzute de lege, precum și persoanele ce obțin venituri exclusiv din drepturile de autor si drepturi conexe care își întrerup activitatea în perioada stării de urgență beneficiază de o indemnizație de 75% din câștigul mediu brut pentru anul 2020 (i.e., 5429 RON).

Indemnizația este subiect de impozit pe venit, contribuții de asigurări sociale și de asigurări sociale de sănătate.

Obligațiile privind reținerea, calculul, declararea și plata acestora se vor efectua de catre angajator, iar procedura se va stabili printr-un Ordin separat.

 

Ordonanța de Urgență nr. 33  din 26 martie 2020 (Monitorul Oficial nr. 260/30 martie 2020)

Bonificații acordate pentru impozitul datorat

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată, care plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, respectiv pentru plata anticipată a aceluiași trimestru, până la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv, beneficiază de o bonificație calculată asupra impozitului pe profit datorat, astfel:

     a) 5% pentru contribuabilii mari;

     b) 10% pentru contribuabilii mijlocii;

     c) 10% pentru ceilalți contribuabili.

 

Bonificațiile de mai sus se aplică și pentru contribuabilii care au optat pentru un exercițiu fiscal diferit de anul calendaristic, dacă plătesc impozitul pe profit datorat până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie – 25 iunie 2020.

De asemenea, prevederile de mai sus se aplică și pentru contribuabilii care intră sub incidența Legii 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru plata impozitului pe profit aferent trimestrului I al anului 2020, determinat pentru activitățile desfășurate, altele decât cele corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de lege.

Pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului I al anului 2020, până la data de 25 aprilie 2020 inclusiv, contribuabilii beneficiază de o bonificație de 10%, calculată asupra impozitului datorat pentru trimestrul respectiv.

Contribuabilii care aplică prevederile de mai sus, determină impozitul pe profit / impozitul pe veniturile microîntreprinderilor de plată prin scăderea bonificației aplicate din impozitul datorat.

Pentru plătitorii de impozit pe profit, bonificația acordată se va înscrie în mod distinct în declarația anuală de impozit pe profit (formular 101).

 

Plata TVA pentru unele importuri de bunuri

Pe perioada stării de urgență precum și 30 zile după încetarea acesteia, plata TVA în legătura cu importurile de bunuri prevăzute în Anexa la Ordonanța de Urgență (e.g. medicamente, echipamente, dispozitive și materiale necesare în contextul pandemiei Covid-19) nu se face la organele vamale. Taxa aferentă acestor importuri se evidențiază în decontul de TVA atât ca taxă colectată, cât și ca taxă deductibilă în măsura în care sunt îndeplinite condițiile pentru deducerea TVA. 

 

Ordonanta de Urgență nr. 35/2020 privind modalitatea de emitere și prelungirea valabilității voucherelor de vacanță, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19

 

Voucherele de vacanță aferente anului 2020 se vor emite doar pe suport electronic.

Totodată, perioada de valabilitate a voucherelor de vacanță emise în perioada martie 2019 – decembrie 2019, indiferent de suport, se prelungește până la data de 31 mai 2021.

 

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul Oficial nr. 260 / 30 martie 2020 sau ne puteți contacta direct în vederea clarificării oricăror întrebări cu privire la conținutul prezentat.

 
Pregătit de către:
Miruna Enache – Partener, Departamentul de Asistenţă Fiscală și Juridică, Liderul Diviziei de Asistență în tranzacții
 
Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Alex Milcev – Partener, Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică
 
Ernst & Young SRL
Clădirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124
Email: office@ro.ey.com
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te