Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Principalele măsuri introduse prin OUG nr. 62/2020

În această ediție:

Măsuri speciale privind desfășurarea reuniunilor organelor statutare ale societăților în contextul pandemiei SARS-CoV-2

 

Ordonanța de urgență nr. 62 din 7 mai 2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăților, în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 372 din 8 mai 2020 („OUG nr. 62/2020”).

În contextul pandemiei SARS-CoV-2, OUG nr. 62/2020 stabilește unele măsuri speciale (care derogă de la prevederile Legii societăților nr. 31/1990) privind reuniunea adunărilor generale ale asociaților / acționarilor, a adunărilor deținătorilor de obligațiuni și a organelor colective de administrare sau supraveghere și / sau ale directoratului. Aceste dispoziții nu sunt aplicabile societăților reglementate de Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Aplicabilitatea prevederilor OUG nr. 62/2020

Prevederile OUG nr. 62/2020 se aplică: (i) adunărilor generale ale acționarilor / asociaților sau ale deținătorilor de obligațiuni care se desfășoară pe perioada stării de urgență (chiar dacă au fost convocate anterior intrării în vigoare a OUG nr. 62/2020), precum și în primele două luni de la încetarea acesteia (fie că au fost convocate în timpul stării de urgență sau după încetarea acesteia); (ii) şi reuniunilor consiliului de administrație, directoratului sau ale consiliului de supraveghere care se desfășoară pe perioada stării de urgență sau în primele 30 de zile după încetarea acesteia.

Principalele măsuri introduse prin OUG nr. 62/2020

Adunările generale ale acționarilor / asociaților pot fi convocate şi prin orice mijloace de comunicare la distanță care asigură transmiterea textului. Condiția prevăzută pentru utilizarea acestei modalități de convocare este primirea unei comunicări scrise din partea fiecărui acționar / asociat cu privire la datele sale de contact pentru primirea corespondenței.

Informațiile și documentele vizând problemele înscrise pe ordinea de zi a adunării se vor publica pe pagina de internet a societății (dacă aceasta există), iar în caz contrar se vor transmite acționarilor / asociaților prin poștă electronică.

Adunările generale ale acționarilor / asociaților pot avea loc prin corespondență sau prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, chiar acolo unde actul constitutiv nu prevede sau chiar interzice acest lucru.

Președintele consiliului de administrație, administratorul cu puteri de reprezentare sau președintele directoratului (ori persoana împuternicită de aceștia) va întocmi și semna hotărârea adunării generale a acționarilor / asociaților.

Derogări privind adunarea generală ordinară a acționarilor

Termenul pentru întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor (respectiv, 5 luni de la încheierea exercițiului financiar) se prelungește până pe 31 iulie 2020.

Pe perioada prelungirii (respectiv, până pe 31 iulie 2020), consiliul de administrație / directoratul nu este ținut de obligația de convocare a adunării generale în situația diminuării activului net la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris.

Pentru mai multe informații, echipa Radu și Asociații SPRL vă stă la dispoziție.

Pregătit de către:
Georgiana Nichita – Managing Associate, Radu și Asociații SPRL
 
Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Radu Diaconu – Partener Asociat - Avocat, Radu și Asociații SPRL
 
Radu și Asociații SPRL
Cladirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4100, Fax: (40-21) 310 6987
Email: office@ra-law.ro
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te