Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Procedura pentru redirecționarea unei sume de până la 3,5% din impozitul anual datorat

În această ediție:

Ordinul nr. 147/2020,  publicat în Monitorul Oficial nr. 44/22 ianuarie 2020, prevede Procedura precum și noul formular 230 pentru redirecționarea unei sume de până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit, unităților de cult și burse private

Ordinul nr. 147/2020 prevede Procedura aplicabilă pentru redirecționarea unei sume de până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit și unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private. De asemenea, Ordinul prevede modelul și conținutul anumite formulare aferente Procedurii, inclusiv a formularului 230.

Printre aspectele relevante prevăzute de Ordin se regăsesc următoarele:

- Pe lângă venituri de natură salarială și pensii, formularul 230 se va depune și pentru următoarele venituri:

  • Venituri din activități independente/activități agricole, impuse pe bază de normă de venit;
  • Venituri din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă;
  • Venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;
  • Venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.
 

- Contribuabilii pot opta să susțină una sau mai multe entități. De asemenea, este disponibilă opțiunea de a susține același beneficiar pentru o perioadă de 2 ani consecutivi. Ulterior acestei perioadei, cererea trebuie reînnoită.

- În funcție de natura venitului, opțiunea de redirecționare a sumei/sumelor poate fi exercitată prin completarea și depunerea următoarelor formulare:

  • „Declarația Unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”;
  • Formularul 230 “Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”.

 

- În cazul contribuabililor care au realizat venituri din salarii și asimilate salariilor, din pensii, precum și din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 martie 2019, direcționarea va fi realizată în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 50/2019, astfel:

  • 2% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit, a unităților de cult sau pentru acordarea de burse private; sau
  • 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat.
 

- Formularul 230 poate fi depus atât în format fizic, cât și electronic, prin intermediul Spațiului Privat Virtual.

- Termenul de depunere a Formularului 230 este 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului. Pentru anul 2019, termenul este 16 martie 2020.

 

Vă invităm să apelați cu încredere la consultanții noștri în vederea obținerii mai multor informații privind prevederile aduse de acest act normativ cât și aplicabilitatea sa pentru afacerea dumneavoastră.

De asemenea, vă putem sprijini cu un punct de vedere personalizat privind condițiile de îndeplinire ale obligațiilor legale ce vor apărea odată cu intrarea în vigoare a  acestui act normativ (fie pentru dumneavoastră, fie pentru Societatea pe care o reprezentați sau pentru salariații companiei unde dumneavoastră activați).

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul Oficial nr. 44/22 ianuarie 2020 sau ne puteți contacta direct în vederea clarificării oricăror întrebări cu privire la conținutul prezentat.

Pregătit de către:
Claudia Sofianu – Partener, Liderul Diviziei de Impozit pe Venit și Contribuții Sociale
 
Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Alex Milcev – Partener, Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică
 
Ernst & Young SRL
Clădirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124
Email: office@ro.ey.com
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te