Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

În această ediție:

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Parlamentul a aprobat pe 24 noiembrie un proiect de amendare a Codului Fiscal ce aduce o serie de clarificări și modificări mult așteptate de către mediul de afaceri din România.

Pe scurt, sunt aduse o serie de clarificări în ceea ce privește locul conducerii efective, stabilirea rezidenței fiscale în România în baza locului conducerii efective, definiția persoanelor afiliate, definiția titlului de participare, profitul reinvestit, ajustările pentru deprecierea creanțelor, contractele de leasing, situațiile în care sponsorizările se restituie în același an sau în ani diferiți, acordarea creditului fiscal la nivelul amortizării caselor de marcat electronice fiscale, recuperarea pierderilor fiscale ca urmare a unor operațiuni de reorganizare, documentele justificative necesare în vederea aplicării tratatelor de evitare a dublei impuneri, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, alinierea cotei aferente impozitului datorat în cazul veniturilor impozabile obținute din România de persoane fizice nerezidente, etc.

Printre cele mai importante modificări aduse Codului fiscal, menționăm:

 • Introducerea consolidării fiscale din punct de vedere al impozitului pe profit. Pe scurt, societățile care fac parte din același grup vor putea să își consolideze pozițiile de profit și pierdere fiscală și să datoreze impozit numai pe profitul consolidat la nivelul grupului. Astfel se va permite recuperarea pierderilor fiscale în timp real, prin compensarea cu profitul realizat de alte societăți din același grup.
 • Dezvoltarea conceptului de ”loc al conducerii efective” pentru persoanele juridice străine care sunt controlate și gestionate din România. În acest sens, stabilirea rezidenței fiscale în baza locului conducerii efective se va realiza prin completarea și transmiterea unui Chestionar către autoritățile fiscale din România. 
 • Deductibilitatea cheltuielilor angajatorului aferente activității desfășurate de salariați în regim de telemuncă. În plus vor fi neimpozabile sumele acordate lunar angajaților care desfășoară telemuncă în limita a 400 RON.
 • Deductibilitatea integrală a provizioanelor pentru deprecierea creanțelor, eliminându-se pragul actual de 30%.
 

Impozit pe venit

Printre modificările aduse, enumerăm:
 • Se clarifică data de la care persoanele fizice nerezidente devin supuse impozitului pe venit în România, în funcție de condiția de rezidență fiscală îndeplinită;
 • Clarificări cu privire  la avantajele în bani sau în natură primite de angajați de la terți precum și în ceea ce privește persoana responsabilă cu calculul, reținerea, declararea și plata, impozitului pe venit cât și contribuțiilor sociale;
 
Se aduc modificări / completări  cu privire la anumite venituri neimpozabile și în anumite cazuri exceptate de la plată contribuțiilor sociale: 
 • ajutoarele pentru adopție;
 • cadouri în bani sau natura acordate cu anumite ocazii speciale;
 • contravaloarea serviciilor turistice și / sau de tratament, inclusiv transportul (limitat la un câștig salarial mediu brut);
 • costurile pentru testare epidemiologică / vaccinare, pentru împiedicarea răspândirii bolilor care pun în pericol sănătatea angajaților vor fi plătite de angajator.

Termenul de depunere al Declarației 205 – Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile / pierderile din investiții, pe beneficiari de venit – devine ultima zi a lunii februarie inclusiv.

 

TVA - Taxă pe Valoare Adăugată

 • modificarea plafonului pentru aplicarea sistemului de TVA la încasare la 4.500.000 RON;
 • extinderea posibilității de diminuare a TVA colectată şi în cazul creanțelor neîncasate de la  persoane fizice, în anumite condiții;
 • modificarea plafonului pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 5% în cazul livrării de locuințe ca parte a politicii sociale, de la 450.000 RON la 140.000 EUR, al cărui echivalent în RON, se stabilește la cursul de schimb comunicat de BNR la începutul fiecărui an;
 • se introduce posibilitatea deducerii TVA la nivelul beneficiarului în termen de 1 an de la primirea facturii de corecție emise de furnizor din inițiativa proprie, și nu doar ca urmare a unui control fiscal, chiar dacă termenul de prescripție s-a îndeplinit;
 • se introduce facilitatea desemnării unui reprezentant fiscal autorizat de nerezidenții care realizează în România importuri urmate de livrări intracomunitare de bunuri;
 • se relaxează condițiile în care contribuabili pot beneficia de amânarea plății TVA la  import;
 • se extinde aplicarea măsurilor de simplificare şi pentru livrările de gaze; clarificări importante referitor la condițiile necesare aplicării măsurilor de simplificare pentru livrările de energie;
 

Accize

 • Nivelul accizei specifice pentru țigarete a crescut la 418,76 RON/1.000 țigarete, pentru perioada 1 Ianuarie - 31 Martie 2021;
 • În cazul vânzărilor la distanță de produse accizabile din alt stat membru în România, acciza se va plăti în prima zi lucrătoare imediat următoare celei în care s-au recepționat produsele;
 • Operatorii economici autorizați în domeniul gazului natural vor avea obligația să se înregistreze la autoritatea competentă înainte de desfășurarea activității  cu gaz natural, prevederi care se aplică și în cazul energiei electrice, cărbunelui, cocsului și lignitului.
 

Pentru a intra în vigoare, aceste măsuri trebuie să fie promulgate de către Președinte și publicate în Monitorul Oficial.

Echipa EY vă stă la dispoziție pentru detalii și clarificarea aspectelor menționate mai sus.

 
Pregătit de către:
Geanina Ciorâță ― Tax Senior Manager, Impozit pe Venit și Contribuții Sociale
Cristina Mogoș ― Tax Senior Manager, Impozite Directe
Daniela Neagoe ― Senior Manager, Taxe Indirecte
Ecaterina Boca ― Senior Consultant, Departamentul de Tax Knowledge Management
 
Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt:
Alex Milcev, Partener ― Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică
Georgiana Iancu, Partener ― Lider al Departamentului de Taxe Indirecte
 
Ernst & Young SRL
Clădirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124
Email: office@ro.ey.com
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te