Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Schemă de ajutor de minimis pentru IMM-uri în vederea dezvoltării inovative

În această ediție:

Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor în vederea realizării de procese de dezvoltare a unor modele conceptuale inovative în domeniile de specializare inteligentă, în cadrul Programului operațional regional 2014-2020

Schema își propune să sprijine întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) care realizează activități specifice cu caracter inovativ.

Această schemă se aplică atât în cadrul investițiilor realizate în mediul urban, cât și în mediul rural, în toate regiunile de dezvoltare ale României, respectiv:  București-Ilfov, Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest şi Centru.

În cadrul acestei scheme beneficiarul eligibil al ajutorului de minimis este societatea sau societatea cooperativă care se încadrează în categoria IMM-urilor, în conformitate cu Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

Numărul estimat al beneficiarilor acestei măsuri este de 150.

 

Printre cheltuielile eligibile se enumeră:

- cheltuieli cu dotări;

- cheltuieli cu active necorporale;

- cheltuieli generale de administrație;

- cheltuieli pentru consultanță;

- cheltuieli salariale;

- cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate;

- cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect;

- cheltuieli cu servicii.

 

Finanțarea se acordă sub forma de finanțare nerambursabilă. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis pentru un solicitant nu poate depăși echivalentului în lei a 200.000 EUR, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, iar în ceea ce privește  solicitantul care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților  sau contra cost suma totală acordată nu poate depăși 100.000 EUR.

Măsura se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 decembrie 2021, în limita bugetului alocat, în sensul acordării de ajutoare prin încheierea de contracte de finanțare. Plățile se vor realiza până la data de 31 decembrie 2024.

Pentru mai multe detalii consultați Monitorul Oficial, Partea I nr. 1060 din 11 noiembrie 2020.

Echipa EY vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare referitoare la Schema de ajutor de minimis menționată mai sus.

 
Pregătit de către:
Andreea Cosmănescu ― Tax Senior Manager, Impozite Directe
Teona Braia ― Tax Senior Consultant, Impozite Directe
Ecaterina Boca ― Senior Consultant, Departamentul de Tax Knowledge Management
 
Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt:
Alex Milcev, Partener ― Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică
Mihaela Mitroi, Partener ― Lider al departamentului de Asistență Fiscală și Juridică pentru Clusterul EY CESA South
 
Ernst & Young SRL
Clădirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124
Email: office@ro.ey.com
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te