Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Scutire de TVA pentru servicii financiare

În această ediție:

Decizia CJUE în cauza C-42/18 Cardpoint GmbH

Cauza CJUE C-42/18 Cardpoint GmbH

Cauza analizează dacă prestațiile tehnice și administrative corespunzând retragerilor în numerar beneficiază de scutirea TVA aferentă serviciilor finaciare.

 

Particularități ale cauzei și decizia Curții

Cardpoint furniza în beneficiul unei bănci, servicii de operare a unor bancomate, care constau în montarea de bancomate funcționale, dotate cu echipamente și cu programe informatice și era responsabilă pentru buna lor funcționare.

Cardpoint era responsabilă cu transportul sumelor de bani în numerar puse la dispoziția sa de această bancă și cu aprovizionarea bancomatelor. De asemenea, avea sarcina de a instala echipamentele fizice ale bancomatelor în discuție, precum și anumite programe informatice necesare pentru operarea corespunzătoare a acestora. Cardpoint furniza și consultanță pentru funcționarea curentă a bancomatelor.

În ceea ce privește operațiunile de retragere de numerar, din momentul introducerii cardului bancar în bancomat, un software special citea anumite date de pe cardul respectiv. Mai întâi, Cardpoint verifica aceste date și transmitea pe cale electronică către Bank‑Verlag GmbH (“BVG”) o cerere de autorizare a tranzacției dorite de deținătorul cardului. BVG transmitea cererea către rețeaua interbancară, care o transmitea, la rândul ei, către banca emitentă a cardului bancar respectiv. Aceasta din urmă verifica acoperirea contului titularului și transmitea, pe aceeași cale, aprobarea sau respingerea retragerii dorite. După primirea răspunsului, Cardpoint genera o înregistrare privind retragerea de numerar și, în cazul autorizării, executa operațiunea dorită și genera o înregistrare a retragerii. În sfârșit, această înregistrare era transmisă cocontractantului său, respectiv banca care opera bancomatul respectiv, ca instrucțiune de înregistrare în cont. Aceasta introducea înregistrările nemodificate în sistemul Deutsche Bundesbank (Banca Federală a Germaniei, denumită în continuare “BBK”). Cardpoint genera, de asemenea, o listă zilnică nemodificabilă cuprinzând toate operațiunile zilei, care era de asemenea transmisă către BBK.

Cardpoint a considerat că prestațiile furnizate sunt scutite de TVA. A depus o declarație rectificativă de TVA pentru anul 2005 și a solicitat modificarea deciziei de impunere invocând că activitățile efectuate au fost scutite de TVA, dar autoritățile germane au respins această abordare, iar instanța națională a decis să adrese CJUE următoarea întrebare:

“Prestațiile tehnice și administrative pe care un prestator de servicii le efectuează pentru o bancă care operează un bancomat și pentru plățile în numerar efectuate de aceasta prin intermediul bancomatelor sunt scutite de TVA potrivit articolului 13 secțiunea B litera (d) punctul 3 din A Șasea Directivă, în condițiile în care prestațiile tehnice și administrative similare pe care un prestator de servicii le efectuează pentru plata cu cardul a unor bilete de cinema nu sunt scutite în temeiul aceleiași dispoziții în conformitate cu Hotărârea Bookit?“

Curtea a considerat că aspectele funcționale sunt decisive pentru a stabili dacă o operațiune privește plățile, în sensul articolului 13 secțiunea B litera (d) punctul 3 din A Șasea Directivă. În acest scop, pentru a distinge dacă o operațiune are ca efect un transfer de fonduri și determină modificări juridice și financiare (care intră în domeniul de aplicare a scutirii de TVA) trebuie stabilit dacă operațiunea respectivă:

- transferă, în mod efectiv sau potențial, proprietatea fondurilor în discuție sau

- are ca efect îndeplinirea funcțiilor specifice și esențiale ale unui asemenea transfer. 

După analiza fiecărei componente a serviciilor prestate de Cardpoint, Curtea a decis că scutirea de TVA prevăzută pentru operațiunile privind plățile nu se aplică unor prestări de servicii care constau în instalarea și în întreținerea bancomatelor, în aprovizionarea lor, în instalarea de echipamente fizice și de programe informatice, în transmiterea unei cereri de autorizare pentru a efectua o retragere către banca emitentă a cardului bancar utilizat, în distribuirea de numerar și în înregistrarea operațiunilor de retragere, furnizate de un prestator de servicii unei bănci care operează un bancomat.

 

Impactul deciziei

Pot fi afectate de această decizie companiile prestatoare de servicii care, la prima vedere, ar putea fi considerate similare serviciilor fianciare, dar, în substanță, acestea sunt diferite și nu sunt considerate scutite de TVA.  

EY România este în măsură să sprijine clienții în analiza și stabilirea tratamentului de TVA corespunzător serviciilor prestate.

 

Pregătit de către:
Cristina Galin – Senior Manager, Taxe Indirecte

 

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Alex Milcev - Partener, Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică

 

Ernst & Young SRL

Clădirea Bucharest Tower Center,

etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,

Sector 1, 011171, București, România

Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124

Email: office@ro.ey.com

Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te