Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Sprijinirea IMM-urilor în vederea depășirii crizei provocate de Covid-19

În această ediție:

Ordinul pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de Covid-19

 

Ordinul nr. 1060/2857/2020  aprobă schema de ajutor care este destinată sprijinirii IMM-urilor cu scopul depășirii crizei economice generate de Covid-19.

Furnizorul ajutorului de stat și beneficiari

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) este furnizorul de ajutor de stat. Schema este implementată de MFE prin Autoritatea de Management a Programului Operațional Competitivitate (AM POC). 

Ministerul Economiei, Energiei şi a Mediului de Afaceri (MEEMA), în parteneriat cu agențiile pentru IMM, cele de atragere de investiții și promovare a exportului (AIMMAIPE) și Serviciul de Telecomunicații Speciale, este administratorul schemei pentru implementarea microgranturilor în sumă fixă, granturilor pentru capitalul de lucru și granturilor pentru investiții în activități productive.

Beneficiarii ajutorului de stat sunt:

- întreprinderile mici și mijlocii (IMM);
- persoanele fizice autorizate (PFA);
- cabinetele medicale individuale (CMI);
- organizațiile neguvernamentale (ONG).
 

Durata și Bugetul Schemei de ajutor

Schema de ajutor de stat se aplică de la 11 septembrie 2020 până la 31 decembrie 2020. Beneficiarii de ajutor de stat trebuie să depună o cerere de finanțare până la data de 30 octombrie 2020, iar încheierea contractelor de finanțare trebuie să se facă până la data de 31 decembrie 2020. 

Bugetul total alocat schemei este echivalentul în lei a sumei de 935.750.500 EUR, împărțit între cele 3 măsuri după cum urmează: 

   • Măsura 1 - Microgrant în sumă fixă, sub formă de cost unitar: echivalentul în lei a sumei de 100.000.000 EUR; 
   • Măsura 2 - Grant pentru capital de lucru, sub formă de cost unitar: echivalentul în lei al sumei de 307.500.000 EUR; 
   • Măsura 3 - Grant pentru investiții în activități productive: echivalentul în lei al sumei de 478.250.500 EUR. Bugetul pentru această măsură se împarte între cele 8 regiuni ale României, după cum urmează: 15% pentru regiunea București - Ilfov, iar 85% pentru restul de 7 regiuni (Nord-Vest, Vest, Centru, Sud, Sud-Vest, Sud-Est, Nord-Est) şi între cele 7 regiuni alocarea se împarte pe baza unei pro-rate stabilite pe baza a doi indicatori - populația și suprafața.
 

Valoarea maximă a ajutorului de stat, beneficiarii, criteriile de eligibilitate și cheltuieli eligibile 

Măsura 1 - Microgrant în sumă fixă 

Valoarea maximă a ajutorului este echivalentul în lei al sumei de 2.000 EUR/beneficiar de ajutor de stat, acordabil o singură dată, într-o singură tranşă, sub formă de cost unitar. 

Beneficiarii de ajutor de stat sunt: 

-     IMM-uri care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31.12.2019; 
-     PFA, ONG cu activitate economică în anumite domenii;
-     persoanele fizice autorizate/cabinete medicale individuale din domeniul sănătății, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență.
 

Numărul estimat de beneficiari ai ajutorului de stat este de maximum 50.000. 

 

Măsura 2 - Grant pentru capital de lucru 

Valoarea ajutorului se stabilește astfel: 

- pentru IMM-urile/ONG-urile care desfășoară activități în domeniul educației cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 13.500 EUR, valoarea grantului este de 2.000 EUR; 
- pentru IMM-urile/ONG-urile care desfășoară activități în domeniul educației cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 13.501 EUR și 1.000.000 EUR, valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 EUR. 
 

Numărul estimat de beneficiari este de maximum 100.500. 

Beneficiarii ajutorului de stat aferent măsurii 1 și 2 trebuie să îndeplinească anumite condiții generale si specifice de eligibilitate. Cheltuieli eligibile aferente sunt:

- cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri; 
- datorii curente și restante față de furnizorii curenți; 
- cheltuieli privind chiria pe bază de contract legal încheiat; 
- cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă; 
- cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală; 
- cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar; 
- cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității curente;
- cheltuieli cu plata unor datorii la bugetul de stat. 
 

Măsura 3 - Grant pentru investiții în activități productive 

Valoarea maximă a ajutorului este echivalentul în lei al sumei cuprinse între 50.000 și 200.000 EUR. 

Beneficiarii ajutorului de stat aferent măsurii 3 trebuie să îndeplinească anumite condiții generale și specifice de eligibilitate. Cheltuielile aferente sunt:

- cheltuieli pentru achiziția construcțiilor, achiziții de echipamente, inclusiv echipamente TIC
-  cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate  intervenției  pentru situații  de urgență
- cheltuieli pentru echipamente, inclusiv echipamente, software, tehnologie, utilaje, dotări independente, mobilier de birou specific etc.
 

Echipa specializată EY vă stă la dispoziție pentru clarificarea aspectelor de mai sus.

 
Pregătit de către:
Andreea Cosmănescu ― Tax Senior Manager, Impozite Directe
Teona Braia ― Tax Senior Consultant, Impozite Directe
Ecaterina Boca ― Senior Consultant, Departamentul de Tax Knowledge Management
 
Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt:
Alex Milcev, Partener ― Lider al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică
Mihaela Mitroi, Partener ― Lider al departamentului de Asistență Fiscală și Juridică pentru Clusterul EY CESA South
 
Ernst & Young SRL
Clădirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124
Email: office@ro.ey.com
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te