Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Stabilirea din oficiu a impozitului anual datorat de persoanele fizice

În această ediție:

•    Aprobarea procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice.

Ordinul nr. 2.862 din 24 octombrie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 897/6 noiembrie 2019

Prevederile prezentului Ordin se aplică pentru stabilirea din oficiu a impozitului anual datorat de persoanele fizice pentru veniturile realizate începând cu anul fiscal 2018.

Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice

În cazul persoanelor fizice care nu depun declarația anuală de impunere, organul fiscal central competent va avea dreptul de a stabili din oficiu impozitul pe venitul net anual impozabil/ impozitul anual datorat, pe fiecare sursă și categorie de venit, pentru:

·        Venituri din activități independente, în condițiile continuării activității în anul de impunere;

·        Venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care impozitul se reține la sursă;

·        Venituri din cedarea folosinței bunurilor;

·        Venituri din activități agricole, silvicultură și/sau piscicultură;

·        Venituri din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare derivate precum și din transferul aurului financiar;

·        Venituri din străinătate pentru care există obligația depunerii declarației de impunere, potrivit legii.

 

Identificarea și notificarea contribuabililor vizați:

Organul fiscal competent va colecta și centraliza informațiile despre persoanele fizice vizate pe baza datelor existente în evidența fiscală constituită din informațiile declarate de contribuabili, plătitorii de venituri sau intermediari, după caz, în funcție de natura venitului realizat, precum și din schimbul de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și autorități fiscale din străinătate (ex. prin intermediul aplicației informatice naționale ”Automatic Exchange of Information”).

Pentru anul fiscal 2018, informațiile pentru întocmirea listei persoanelor fizice care au obligația depunerii declarației de impunere vor putea fi extrase din:

·   declarațiile unice privind impozitul pe venit estimat și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice;

·   formularul 260 – deciziile de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit/ impozitul anual datorat, emise pentru anii anteriori;

·   formularul 220 – declarațiile privind veniturile estimate/ norma de venit depuse pentru anul 2017;

·   formularul 205 – declarațiile informative privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/ pierderile din investiții, pe beneficiari de venit, depuse pentru anul 2018;

·   informațiile de la terți obținute pe baza declarațiilor fiscale sau în baza schimbului de informații și informațiile obținute în baza “Automatic Exchange of Information”;

·   formularul 240 – declarațiile anuale de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale, depuse pentru anul de impunere.

 

Contribuabilii vizați vor fi notificați în scris pe parcursul întregului proces, organul fiscal competent având la dispoziție formularistica aprobată prin acest Ordin:

·   “Notificarea privind nedepunerea la termen a declarației de impunere”;

·   formularul 256  – “Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice”, prin care se stabilește impozitul anual datorat;

·   formularul 257 – „Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice”.

 

Concluzii și recomandări:

Recomandăm atât contribuabililor – persoane fizice, cât și consultanților care îi asistă în pregătirea și depunerea declarațiilor anuale, o atenție sporită privind întregul proces declarativ, pentru a evita inițierea de către autoritățile fiscale a procedurii de stabilire din oficiu a impozitului anual datorat.

Pe lângă potențialul disconfort reputațional, contribuabilii riscă să le fie imputate obligații fiscale mai mari decât cele pe care le-ar fi datorat în mod normal, ținând cont că autoritățile vor stabili atât baza de calcul, cât și impozitul datorat prin prisma unor informații colectate din diferite surse auxiliare.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul Oficial numărul 897 / 6 noiembrie 2019.

De asemenea, ne puteți contacta în vederea clarificării oricăror întrebări cu privire la conținutul prezentat.

 

Pregătit de către:
Corina Mindoiu - Partener Asociat, Departamentul de asistență fiscală, Persoane fizice
Dan Răuț - Manager, Departamentul de asistență fiscală, Persoane fizice

 

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Alex Milcev - Partener, Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică

 

Ernst & Young SRL

Clădirea Bucharest Tower Center,

etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,

Sector 1, 011171, București, România

Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124

Email: office@ro.ey.com

Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te