Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Sumar legislativ – Iulie 2018

• Modificări aduse Codului Fiscal

Lege nr. 175 privind modificarea și completarea art. 291 par. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 611 din 17 iulie 2018

Începând cu 1 ianuarie 2019, cota redusă de TVA de 9% prevăzută la art. 291 par (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, este aplicabilă și livrărilor de apă de canalizare.

• Scheme de ajutor de stat

Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 580 din 09 iulie 2018

Hotărârea de Guvern nr. 476/2018 modifică și completează prevederile schemei de ajutor de stat aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2014, cu modificările si completările ulterioare.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Buletinul Fiscal nr. 21 din data de 16 iulie 2018.

Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului și a Ghidului de plată elaborate în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie,  publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 666 din 31 iulie 2018

Ordin nr. 2.629 privind aprobarea Ghidului solicitantului și a Ghidului de plată elaborate în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Buletinul Fiscal nr. 22 din data de 6 august 2018.

Hotărârea privind condițiile, procedura și termenele de restituire a sumelor reprezentând scheme de ajutor de stat pentru suportarea unei părți din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor,  publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 651 din 26 iulie 2018

Hotărârea nr. 549/ 17 iulie 2018 instituie o schemă de ajutor de stat sub forma restituirii sumelor reprezentând diferența dintre nivelul standard al accizelor și nivelul accizelor diferențiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor de către anumite companii de transport. Bugetul estimat pentru schema de ajutor de stat este de aproximativ 60 mil. lei și poate fi accesată în perioada 2018-2020.

Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață,  publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 605 din 16 iulie 2018

Ordinul nr. 978/2 iulie 2018 aprobă Procedura de implementare a schemei de ajutor având ca obiectiv dezvoltarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață.

Hotărâre nr. 519/12 iulie 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.9/2018 privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a crescatorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc”, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia,  publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 607 din 16 iulie 2018

Hotărârea nr. 519/12 iulie 2018 aduce modificări cu privire la schema de ajutor de stat pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci. Printre cele mai importante menționăm, introducerea criteriului de eligibilitate al schemei și modificarea listei de documente necesare înregistrării în Program.

Ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului național multianual de microindustrializare,  publicat în Monitorul Oficial, partea I,  nr. 571 din 06 iulie 2018

Ordinul nr. 955/26 iunie 2018 aprobă Procedura de implementare a schemei de ajutor prevăzută în cadrul Programului național multianual de microindustrializare.

•             Fondul de mediu

Ordonanța de urgență privind modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/201 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a  deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu,  publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 630 din 19 iulie 2018

Ordonanța 74/17 iulie 2018 aduce o serie de modificări pentru implementarea instrumentelor economice “plătește pentru cât arunci”, “răspunderea extinsă a producătorului” și “taxa la depozitare”.

Printre principalele modificări enumerăm: introducerea unor condiții minime pentru producătorii sau organizațiile care implementează obligațiile privind raspunderea extinsă (e.g. să iși desfășoare activitatea în mediul urban și rural, cel puțin la nivelul unui județ, să instituie un mecanism de audit intern, etc); definirea criteriilor de performanță pentru activitatea serviciului de salubrizare, introducerea unui procent mediu anual al ambalajelor reutilizabile de minimum 5% din numărul ambalajelor utilizate la introducerea pe piață a produselor operatorilor economici,  modificarea valorii garanției bănești în cazul ambalajelor primare reutilizabile la 0,5 lei/ambalaj, introducerea modalității de realizare a obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului începând cu 1 ianuarie 2019.

•             Diverse

Legea nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii Societăților Comerciale nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 595 din 12 iulie 2018

Legea modifică Legea Societăților Comerciale pentru a permite distribuirea trimestrială (nu numai anuală) a dividendelor. Legea Contabilității este și ea modificată pentru a permite punerea în practică a acestor noi prevederi incluse în Legea Societăților Comerciale.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Buletinul Juridic nr. 4 din data de 16 iulie 2018.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 107 „Declarație informativă privind beneficiarii sponsorizării/ mecenatului/ burselor private”, publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 646 din 25 iulie 2018

Ordinul nr. 1.825/20 iulie 2018 aprobă modelul și conținutul formularului 107 „Declarație informativă privind beneficiarii sponsorizării/ mecenatului/ burselor private”.

Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind procedura de restituire a impozitului pe venit reținut la sursă,  publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 667 din 31 iulie 2018.

Ordinul nr. 1.760/9 iulie 2018 aprobă procedura de restituire a impozitului pe venit reținut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat.

Restituirea se efectuează la cererea contribuabilului și necesită aprobare printr-o decizie de stabilire a impozitului pe venit reținut la sursă. Ordinul include formularul de cerere și cel de decizie.

Ordinul include secțiuni separate pentru procedura de restituire pentru situațiile în care contribuabilul nu mai există sau se află în procedura insolvenței.

Ordin nr. 2.531/11.07.2018¬ al Ministrului Finanțelor Publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum și modificarea și completarea unor reglementări contabile, publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 623 din 18 iulie 2018

Ordinul aprobă Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, conținând normele metodologice privind întocmirea și depunerea raportărilor contabile, nomenclatorul, cât și conținutul de informații al formularelor de raportare contabilă întocmite de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

De asemenea, ordinul aduce anumite modificări în legislația contabilă (în Ordinul nr. 1802/2014, Ordinul nr. 2844/2016 și Ordinul nr. 3103/2017), în principal introducând câteva conturi noi în planul de conturi.

Norma Autorității de Supraveghere Financiară pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăților din domeniul asigurărilor,  publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 664 din 31 iulie 2018

Norma nr. 12/2018 prevede punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 pentru entitățile care desfășoară activități de asigurare și/sau reasigurare, cărora le sunt incidente prevederile Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015. Raportările contabile se depun la Autoritatea de Supraveghere Financiară și la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice până cel târziu la data de 16 august 2018.

Lege pentru modificarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată,  publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 642 din 24 iulie 2018

Legea nr. 191/19 iulie 2018 aduce o serie de modificări referitoare la sistemele moderne de plată. Printre principalele modificări enumerăm introducerea obligativității operatorilor economici care desfășoară activități de prestări de servicii, să accepte încasări prin intermediul cardurilor de debit și credit, daca realizează o cifră de afaceri mai mare de 50.000 euro. De asemenea, se introduce un termen limita de 30 de zile instituțiilor acceptante de carduri în vederea instalării terminalelor de plată. Termenul de 30 de zile începe cu data solicitării acestora de către operatorii economici.

Decizie privind aprobarea modelului de împuternicire pentru consutanți fiscali / companiile de consultanță fiscală,  publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 588 din 11 iulie 2018

Hotărârea nr. 6/27 iunie 2018 aprobă modelul de Împuternicire pentru consultanți fiscali/companiile de consultanță fiscală. Noul model se aplică începând cu 1 septembrie 2018.

Legea pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 604 din 16 iulie 2018

Legea nr. 167/10 iulie 2018 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 aduce o serie de modificări. Printre cele mai importante menționăm, introducerea unei cote procentuale obligatorii cu privire la vânzarea gazelor naturale pe piața angro, modificarea articolelor cu privire la amenzile și contravențiile privind vânzarea de gaze naturale, cât și modificarea unor definiții (i.e. magistrală directă, operator al pieței de gaze naturale, etc.).

Legea nr. 176/2018 privind internshipul, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 626 din data de 19 iulie 2018

Legea reglementează printre altele: (i) organizarea programului de internship; (ii) procedura de evaluare a activității internului; (iii) contractul de internship; (iv) anumite drepturi specifice internilor; (v) unele beneficii pentru companii; (vi) un regim sancționator specific.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Buletinul Juridic nr. 5 din data de 26 iulie 2018.

Ordonanța de Urgență nr. 60/5 iulie 2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 577 din 9 iulie 2018

Ordonanța de Urgență modifică și completează unele acte normative în domeniul forței de muncă în vederea stimulării ocupării forței de muncă și integrarea șomerilor de lungă durată pe piața forței de muncă

Ordonanța de Urgență prevede modificarea unor acte normative (Legea 76/ 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj, Legea 279/2005 privind ucenicia, Legea 335/2013 privind stagiul pentru absolvenții de învățământ superior) privind acordarea unor stimulente de la Bugetul de Stat pentru angajatorii care încadrează în muncă anumite categorii de persoane, cum ar fi de exemplu: șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale, șomeri de lungă durată, absolvenți de studii superioare, studenți, stagiari, ucenici, etc. Cuantumul indemnizației a fost majorat la 2.250 lei/lună pentru fiecare persoană angajată, respectând anumite condiții prevăzute de lege. Criteriile de eligibilitate prevăzute în actele normative sus-menționate au rămas nemodificate.

Având în vedere faptul că pentru anul 2018 nu au fost fonduri disponibile (cel puțin până la data prezentă), precum și faptul că procedurile interne ale ANOFM (Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă) privind condițiile de eligibilitate pot fi pe alocuri diferite față de prevederile legale, recomandăm companiilor să inițieze o analiză și o verificare mai detaliată înainte de a demara orice procedură în acest sens. 

Ordinul nr. 1494/18.06.2018 emis de către Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 553 din   3 iulie 2018

Ordinul prevede procedura privind stabilirea din oficiu de către autoritățile fiscale competente a contribuțiilor sociale obligatorii prevăzute de Codul Fiscal (contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate) datorate de persoanele fizice pentru anii fiscali de impunere 2016 și 2017.

Legea nr. 165/10 iulie 2018 privind acordarea biletelor de valoare, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 599 din 13 iulie 2018

Legea va intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2019, înlocuind următoarele acte normative în vigoare, care se vor abroga: Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță.

Legea nr. 165/2018 va comasa sub umbrela unui singur act normativ prevederile legale ale celor trei acte normative menționate anterior.

Tichetele de valoare pot fi acordate de catre angajatori salariaților proprii în condițiile prevăzute de lege.

Noua lege conține majoritatea prevederilor legale existente în actele normative în vigoare la data prezentă, aducând cateva actualizări și adăugiri importante, cum ar fi:

•             Majorarea valorii maxime pentru sumele acordate sub forma tichetelor de creșă de la 300 lei la 450 lei/lună pentru fiecare copil aflat la creșă;

•             Introducerea unui nou tichet de valoare și anume tichetul cultural, care poate fi acordat de angajatori salariaților săi lunar sau ocazional. Tichetele culturale pot fi acordate pentru achitarea contravalorii de bunuri și servicii culturale, precum:

a)            abonamente sau bilete la spectacole, concerte, proiecții cinematografice, muzee, festivaluri, târguri, etc;

b)            cărți, manuale școlare, albume muzicale, filme, etc.

Suma acordată sub forma tichetelor culturale nu poate depăși 150 lei pentru tichetele acordate lunar, respectiv 300 lei/eveniment, pentru cele acordate ocazional.

Legea prevede că tichetele de valoare acordate de angajator (în limitele nominale prevăzute de lege) sunt deductibile la calculul impozitului pe profit. De asemenea, legea indică faptul că tichetele de valoare nu se vor lua în calcul la determinarea drepturilor și obligațiilor salariale pe care le are atât angajatorul, cât și angajatul, în raport cu venitul salarial. Astfel, se poate interpreta că aceste bilete de valoare vor fi scutite de la plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale începând cu 1 ianuarie 2019. Totuși, prevederile actuale ale Codului Fiscal ar trebui să fie aliniate cu aceste modificări, pentru a evita o altă posibilă interpretare. O astfel de aliniere între prezenta lege și Codul Fiscal este în special importantă în condițiile în care actualele prevederi din Codul Fiscal prevăd plata impozitului pe venit pentru actualele tichete (cu excepția tichetelor cadou care nu sunt subiect de impozit pe venit în anumite condiții).  

Normele metodologice de aplicare ale acestei legi urmează să fie elaborate și publicate până la mijlocul lunii septembrie 2018.

Pentru informatii suplimentare, persoana de contact este:

Alex Milcev, Partener – Director al Departamentului de Asistenta fiscala si juridică

Email: office@ro.ey.com

Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te