Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Sumar legislativ iunie 2019

În această ediție:

·        Impozit pe venit și contribuții sociale

·        Diverse

·        Ordonanța de Urgență nr. 75/2018 a fost declarată neconstituțională în integralitate

·        Până la 30% - 50% Taxe suplimentare la import în Turcia

·        Dispozitivele multimedia auto reclasificate din perspectivă vamală - taxele vamale au scăzut de la 14% la 0%

·        Noi prevederi privind contribuțiile la fondul de mediu

Impozit pe venit și contribuții sociale

·       Procedura de acordare a bonificațiilor pentru depunerea prin mijloace electronice a declarației unice și pentru plata cu anticipație a obligațiilor fiscale declarate în anul 2018

Ordin nr. 1369/2019 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificațiilor pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanță în anul 2018 a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, precum și pentru plata cu anticipație a obligațiilor fiscale declarate în anul 2018 prin declarația unică

Ordinul ANAF menționat mai sus prevede acordarea din oficiu de către organul fiscal a bonificațiilor pentru depunerea electronica a declarațiilor unice pentru anul 2018 și pentru plata cu anticipație a obligațiilor fiscale declarate în anul 2018.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Buletinul Fiscal nr. 21 și Monitorul Oficial numărul 479 / 12 iunie 2019.

 

·        Modificarea modelului, conținutului, depunerii și gestionării declarației fiscale anuale

Ordin nr. 1437/2019 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului "Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice"

Ordinul 1437/2019 introduce în declarație unică opțiunea pentru persoanele care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal, pentru care nu se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate sa se asigure în scopuri de asigurări sociale de sănătate.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul Oficial numărul 452 / 5 iunie 2019

 

·        Modificări în prevederile speciale pentru facilitățile fiscale din domeniul construcțiilor

Ordonanța de urgență nr. 43/21 iunie 2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investițiilor

Prin Ordonanța de Urgență nr. 43 s-au adus modificări  și  clarificări în prevederile speciale pentru domeniul construcțiilor  în ceea ce privește facilitățile fiscale introduse pentru acest domeniu de activitate de la 1 ianuarie 2019.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Buletinul Fiscal nr. 22 și Monitorul Oficial numărul 507 / 21 iunie 2019.

 

Diverse

·        Formulare utilizate în colectarea creanțelor fiscale

Ordinul nr. 1699/2019 pentru modificarea unor ordine ale președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale

Ordinul aprobă modificarea și introducerea formularelor care urmează a fi utilizate la colectarea creanțelor fiscale, precum și executarea silită în cazul debitorilor care au colectat sume necontestate de la autoritățile sau instituțiile publice. Printre formularele fiscale modificate, menționam somația de plată, care acum reflecta opțiunea medierii fiscale.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul Oficial numărul 529 / 28 iunie 2019.

 

·        Noi reglementări privind ucenicia la locul de  muncă

Hotărârea de Guvern nr. 423/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

Hotărârea de mai sus vizează aspecte ce țin de perioada de probă, convenția încheiată pentru primirea subvențiilor de la stat și documentele necesare încheierii contractului de ucenicie.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul Oficial numărul 531 / 28 iunie 2019.

 

·        Ordonanța de Urgență nr. 75/2018 a fost declarată neconstituțională în integralitate

Publicarea Deciziei Curții Constituționale în Monitorul Oficial al României produce următoarele efecte:

-         efect suspensiv: dispozițiile OUG nr. 75/2018 sunt suspendate de drept pe o perioadă de 45 de zile din momentul publicării în Monitorul Oficial. Astfel, în intervalul de 45 de zile:

(i)                obligațiile stabilite prin OUG nr. 75/2018 (e.g. procedura de aplicare a vizei anuale a autorizației/ autorizației integrate de mediu) nu sunt aplicabile;

(ii)              Guvernul, în calitate de emitent al OUG nr. 75/2018 este obligat să pună în acord prevederile declarate neconstituționale cu dispozițiile Constituției;

-         efect de abrogare: dacă Guvernul nu pune în acord prevederile declarate neconstituționale cu dispozițiile Constituției în termenul de 45 de zile, OUG nr. 75/2018 își încetează efectele, fiind abrogată în mod indirect.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Buletinul Fiscal nr. 19.

 

Până la 30% - 50% Taxe suplimentare la import în Turcia

În Turcia, se aplică taxe vamale suplimentare (de exemplu 30% până la 50%) la importurile anumitor categorii de produse, în funcție de țara lor de origine. De exemplu, încălțămintea, mobilierul, produsele electrice, bicicletele care nu provin din țările UE sau din țările EFTA fac obiectul acestor obligații suplimentare.

Mărfurile care vin în Turcia prin UE, urmate de un certificat de circulație A.TR, sunt, de asemenea, supuse unor astfel de taxe suplimentare, în lipsa unui certificat de origine UE care să dovedească faptul că acestea sunt într-adevăr bunuri UE.

Începând cu data de 24 mai 2019, declarația exportatorului nu mai este acceptată de autoritățile vamale turcești pentru acordarea scutirii de astfel de taxe vamale suplimentare. Utilizarea declarației furnizorului este acum limitată.

Noile dispoziții prevăd că trebuie să se depună un certificat de origine împreună cu declarația de import în momentul punerii în liberă circulație a mărfurilor în Turcia.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Buletinul Fiscal nr. 20.

 

Dispozitivele multimedia auto reclasificate din perspectivă vamală - taxele vamale au scăzut de la 14% la 0%

Cazul C-268/18 (SC Onlineshop SRL împotriva Agenției de Administrare Fiscală - Direcția Generală Vamală a României), dispozitive multifuncționale de tipul celor utilizate în autovehicule, care:

- să combine, în aceeași carcasă, ca funcție principală, un monitor de radionavigație prin intermediul aplicațiilor de navigație GPS preinstalate, precum și,

- ca accesoriu, un aparat de radiodifuziune, un dispozitiv de redare audio și video și un ecran diagonal de aproximativ 5 inci (12,7 cm).

sunt clasificate la subpoziția 8526 91 20 (taxă vamală 0%) din Nomenclatura Combinată și nu la subpoziția 8528 59 00 (taxă vamală de 14%) din acel nomenclator.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Tax Alert nr. 23.

 

Noi prevederi privind contribuțiile la fondul de mediu

- Contribuția de 3% pentru veniturile obținute din vânzarea deșeurilor feroase și neferoase a fost înlocuită cu o contribuție de 2% pentru veniturile obținute din vânzarea oricărui deșeu, sumele fiind reținute la sursă de către colectori și / sau de recuperare operatorii, care sunt obligați să le plătească Fondului pentru mediu

- Valoarea ecotaxei, care se aplică tuturor pungilor de plastic, cu excepția celor realizate din resurse neregenerabile, a crescut de la 0,10 lei / bucată la 0,15 lei / bucată

- Se introduce o contribuție de 2 lei / kg datorată operatorilor economici care desfășoară activități de colectare / recuperare / salubrizare și care raportează deșeuri operatorilor pentru economici autorizați să își asume responsabilitatea pentru ambalarea deșeurilor / anvelope uzate / deșeuri de echipamente electrice și electronice / deșeuri portabile baterii și acumulatori

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Tax Alert nr. 24.

 

Pregătit de către:
Corina Mîndoiu, Director, Impozit pe venit și contribuții sociale
Daniela Neagoe, Senior Manager, Taxe indirecte
Laura Ciobanu, Manager, Consultanță de Mediu și Fond de Mediu

 

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

Alex Milcev, Partener – Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică

 

Ernst & Young SRL

Clădirea Bucharest Tower Center,

etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,

Sector 1, 011171, București, România

Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124

Email: office@ro.ey.com

Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te