Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Sumar legislativ - Mai 2019

În această ediție:

·        Cota de TVA de 5%

·        Recomandarile Ministerului Mediului privind aplicarea OUG nr. 74/2018

·        Noi prevederi privind înregistrarea în Registrul Național al producătorilor de Echipamente Electrice și Electronice

·        Impozit pe venit si contributii sociale

 

·        Cota de TVA de 5%

Ordonanța de urgență 31/14 mai 2019 prevede aplicarea cotei reduse de TVA de 5% începând cu 1 iunie 2019, pentru livrările de alimente de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, bio și tradiționale, autorizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Buletinul Fiscal nr. 17 din data de 30 mai 2019 si Monitorul Oficial numarul 403 / 23 Mai 2019.

 

·        Recomandările Ministerului Mediului privind aplicarea OUG nr. 74/2018

Dintre principalele prevederi amintim:

-        implementarea tarifelor/taxelor distincte, prin aplicarea unui tarif mai mic pentru deșeuri reciclabile, comparativ cu tariful pentru alte tipuri de deșeuri;

-        impunerea unor penalități pentru cetățenii care nu colectează în mod corect deșeurile: aceștia vor plăti taxe de 2-3 ori mai mari față de cele stabilite pentru colectarea corectă;

-        operatorul de salubritate va avea dreptul reîncadrării deşeurilor reciclabile, respectiv a biodeșeurilor colectate separat în deșeuri reziduale cu aplicarea tarifului respectiv, deopotrivă cu sancțiunea mai sus amintită, în cazul în care se constată un grad de impurificare mai mare de 25% pentru reciclabile, respectiv 10% pentru biodegradabile.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Buletinul Fiscal nr. 15 din data de 9 mai 2019.

 

·     Noi prevederi privind înregistrarea în Registrul Național al producătorilor de Echipamente Electrice și Electronice

Ordinul aduce o serie de modificări cu privire la înregistrarea în Registrul Național al producătorilor de echipamente electrice și electronice („Registru EEE”). Astfel, producătorii de EEE-uri înregistrați deja în Registru de EEE-uri au următoarele obligații:

-        să transmită Agenției Naționale pentru Protecția Mediului („ANPM”) până în octombrie 2019, informații generale estimate pentru anul 2019 (cantități de EEE-uri fabricate/ achiziționate/ exportate);

-        să se înregistreze online pe pagina de internet a ANPM.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Buletinul Fiscal nr. 18 din data de 3 iunie 2019.

 

·        Impozit pe venit și contribuții sociale

·        Acordarea unor facilități fiscale cu privire la deciziile de impunere în vederea stabilirii contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate emise pentru perioada 2014-2017

·       Ordonanţa de urgenţă nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

Ordonanța de Urgență nr. 31/2019, vizează printre altele, următoarele aspecte.

 

Pentru definitivarea contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate aferente perioadei 2014-2017, se stabilesc următoarele:

-        În cazul deciziilor de impunere anuale emise și comunicate de organul fiscal competent între data 15 martie 2019 inclusiv și data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență (14 mai 2019),  termenul de plată este de 120 de zile calculat de la data 14 mai 2019. O bonificație de 10% se aplică dacă obligațiile sunt plătite integral în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei Ordonanțe de Urgență.

-        În cazul deciziilor de impunere emise și comunicate după data intrarii în vigoare a Ordonanței de Urgență, termenul de plată este de 120 zile de la data comunicării deciziei de impunere. O bonificație de 10% se aplică dacă  obligațiile sunt plătite integral în termen de 60 zile de la data comunicării deciziei de impunere.

Se anulează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora  stabilite prin deciziile de impunere emise în cazul persoanelor fizice pentru care baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a fost întregită la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară sau, după caz, la valoarea a douăsprezece salarii de bază minime brute pe ţară, pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 şi 31 decembrie 2017.

De asemenea, pentru cazurile în care organul fiscal nu a emis decizie de impunere pentru obligaţiile fiscale prevazute anterior pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 şi 31 decembrie 2017, aceasta nu se mai emite.

Pentru aplicarea celor de mai sus, Agenția Națională de Administrare Fiscală va amite o procedură în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei Ordonanțe de Urgență.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul Oficial numarul 403 / 23 Mai 2019.

 

Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt:
Laura Ciobanu - Manager, Taxe indirecte
Daniela Neagoe - Senior Manager, Taxe indirecte
Costin Manta – Senior Manager, Taxe Indirecte
Stela Andrei – Director, Impozit pe venit și contribuții sociale 
Alex Milcev, Partener – Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică

 

Ernst & Young SRL

Clădirea Bucharest Tower Center,

etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,

Sector 1, 011171, București, România

Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124

Email: office@ro.ey.com

Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te