Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Sumar legislativ - Martie 2019

În această ediție:

·        TVA

·        Accize

·        Diverse

 

·        TVA

În luna martie 2019, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a emis două decizii importante în materie de TVA, privind operațiunile de sale and lease back (cauza C-201/18 Mydibel SA) și exporturile scutite de TVA (cauza C-275/18 Milan Vins).

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Buletinul Fiscal nr. 10 din data de 16 aprilie 2019.

 

·        Accize

Ordinul nr. 1719 / 25 februarie 2019 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la țigarete

Nivelul accizei specifice la țigarete în perioada 1 aprilie 2019 – 31 martie 2020 este de 366,147 lei / 1.000 de țigarete.

Monitorul Oficial nr. 166 / 1 martie 2019

 

Ordinul ANAF nr. 508 / 28 februarie 2019

A fost eliminată condiția privind deținerea de spații de depozitare în proprietate sau folosință, precum și cea privind recepția și livrarea fizică a produselor energetice, în vederea obținerii atestatului de comercializare angro de produse energetice.

Monitorul Oficial nr. 171/ 4 martie 2019

 

·        Diverse

Ordonanţa de urgenţă nr. 19 / 29 martie 2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative

Ordonanța de urgență aduce modificări și completări unor acte normative, printre care Ordonanța de Urgentă nr. 114 / 2018.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Buletinul Fiscal nr. 8 din data de 4 aprilie 2019.

 

Ordinul nr. 1754 / 2019 al Ministrului Finanțelor Publice privind indicile prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual

Pentru anul fiscal 2019, indicele prețurilor de consum pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual este de 102,8%.

Monitorul Oficial nr. 211/ 18 martie 2019

 

Ordin nr. 819 / 2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum și a modelului și conținutului unor formulare

Ordinul aprobă procedura privind organizarea Registrului entitatilor/unitaților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Mai mult, se aprobă conținutul și modelul unor formulare, printre care Formularul 163 „Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acorda deduceri fiscale”.

Monitorul Oficial nr. 223 / 22 martie 2019

 

Hotărârea de Guvern nr. 129 / 2019 publicată în Monitorul Oficial nr. 186 din 8 martie 2019

Hotărârea reactualizează valoarea taxelor pentru activităţile miniere prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003, după cum urmează:

►     Taxa anuală pentru activitatea de prospecţiune se stabileşte la 358 lei/km2;

►     Taxa anuală pentru activitatea de explorare se stabileşte la 1.437 lei/km2;

►     Taxa anuală pentru activitatea de exploatare se stabileşte la 35.923 lei/km2

Monitorul Oficial nr. 186 / 8 martie 2019

 

Ordinul președintelui ANAF nr. 509 privind procedura de publicare a listelor debitorilor / 4 martie 2019

Ordinul prevede faptul că lista persoanelor fizice cu datorii către Bugetul de Stat nu va mai fi publicată pe pagina de internet a ANAF.

Monitorul Oficial nr. 171 / 4 martie 2019

 

Lege nr. 45 / 11 martie 2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătații

Perioada de valabilitate a Cardului european de asigurări sociale de sănătate este prelungită la 2 ani (anterior cardul fiind valabil numai pentru un an).

Monitorul Oficial nr. 192/ 11 martie 2019

 

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 / 12 martie 2019

Legea prevede nivelul salariului mediu brut pe economie pentru anul 2019 – RON 5,163 (spre deosebire de RON 4,162, cuantumul prevăzut pentru anul anterior)

Monitorul Oficial nr.196 / 12 martie 2019

 

Ordonanța de Urgență 15 / 14 martie 2019 pentru prorogarea unor termene

Ordonanța reglementează prelungirea termenului legal pentru:

►     Depunerea Declarației Unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice de la 15 martie 2019 la 31 iulie 2019;

►     Depunerea formularului 230 reprezentând destinația sumei de 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor de la 15 martie 2019 la 31 iulie 2019;

►     Plata impozitului anual datorat și a contribuțiilor sociale datorate pentru veniturile personale obținute în anul 2018 de la 15 martie 2019 la 31 iulie 2019;

►     Bonificația acordată pentru depunerea în format electronic a Declarației Unice pentru anul 2018  de la 15 martie 2019 la 31 iulie 2019.

Monitorul Oficial nr.204/ 14 martie 2019

 

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Alex Milcev, Partener – Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică
Nina Sava – Senior Manager, Impozite Indirecte
Alexandru Mandru – Manager, Taxe Directe
Geanina Ciorata – Manager, Impozit pe venit și contribuții sociale 

 

Ernst & Young SRL

Clădirea Bucharest Tower Center,

etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,

Sector 1, 011171, București, România

Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124

Email: office@ro.ey.com

Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te