Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Sumar legislativ – Octombrie 2018

În această ediție:

  • Case de marcat electronice
  • Documente internship
  • TVA
  • Ordine ale președintelui ANAF

 

Case de marcat electronice

Ghidul cu privire la înregistrarea informațiilor privind aparatele de marcat electronice fiscale, precum și la emiterea certificatului de atribuire a numărului unic de identificare – în etapa preoperaționalizare registru, a fost actualizat pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Printre altele, următoarele modificări au fost aduse Ghidului:

  • S-a introdus un nou subcapitol, în care este exemplificată modalitatea de accesare a serviciului Spațiu Privat Virtual pentru transmiterea Formularului C801;
  • Au fost aduse clarificări cu privire la fiscalizarea aparatelor de marcat electronice fiscale si a aparatelor de marcat electronice fiscale adaptate.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta următorul site.

Certificat de internship si contract de interniship; precum si cerere pentru solicitarea primei de promovare a angajarii

In MO 865/12 octombrie au fost aprobate modelele si continutul certificatului de internship si contractului de internship; precum si pentru cererea pentru solicitarea primei de promovare a angajarii, primita pentru fiecare intern angajat.

TVA

Concluziile Avocatului General in Cauza C‑449/17 A & G Fahrschul‑Akademie Gmbh impotriva Finanzamt Wolfenbüttel

Capacitatea de a conduce un autovehicul in societatea contemporana este aproape la fel de raspandita ca si competenta de a citi sau de a scrie – aproape oricine are permis de conducere. Acest lucru justifica insa scutirea de taxe pentru cursurile de conducere auto, in aceleasi conditii precum in cazul predarii scrisului si cititului?

Potrivit Opiniei Avocatului General, cursurile de conducere auto organizate pentru obtinerea dreptului de a conduce autovehicule (a permisului de conducere) din categoriile B si C1 nu intra sub incidenta notiunii de invatamant scolar sau universitar in sensul acestei dispozitii.”

Decizia CJUE în cauza C-528/17 Milan Božičevič Ježovnik

În data de 25 Octombrie 2018, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (“CJUE”) a emis o hotărâre în cauza Milan Božičevič Ježovnik (C-528/17). Cauza este relevantă, în special pentru sectorul importurilor și comerțului intracomunitar de bunuri și tratează condiţiile de acordare a scutirii de TVA în cazul unui import de bunuri urmat de o livrare ulterioară a acestora pe teritoriul Uniunii Europene.

Conform hotărârii CJUE, în situația în care persoana impozabilă importatoare și furnizoare a beneficiat de o scutire de TVA la import, în temeiul unei autorizații emise în urma unui control prealabil de către autoritățile vamale competente pe baza elementelor de probă furnizate de această persoană impozabilă, aceasta nu este obligată să achite TVA a posteriori, atunci când, cu ocazia unui control ulterior, se dovedește că nu erau întrunite condițiile materiale ale scutirii.

Totuși, dacă se stabilește obiectiv că, importatorul / furnizorul știa sau ar fi trebuit să știe că livrările ulterioare importurilor erau implicate într‑o fraudă comisă de cumpărător și nu a luat toate măsurile rezonabile care îi stăteau în putere pentru a evita frauda respectivă, acesta nu mai beneficiază de scutirea de TVA.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Buletinul Fiscal nr. 33 din data de 14 noiembrie 2018.

Decizia CJUE în cauza C-153/17 Volkswagen Financial Services (UK) Ltd

În data de 18 octombrie 2018, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (“CJUE”) a emis o hotărâre în cauza Volkswagen Financial Services (UK) Ltd (“VWFS”). Această decizie este relevantă pentru persoanele impozabile care efectuează activități economice de închiriere / leasing de autovehicule, în situația în care beneficiarul efectuează o achiziție de autovehicule cu plata în rate.

Decizia aduce în discuție condițiile de acordare a dreptului de deducere a TVA aferentă cheltuielile cu bunuri și servicii utilizate atât pentru operațiuni taxabile, cât și pentru operațiuni scutite, legate de contracte de locațiune cu opțiune de cumpărare de autovehicule, precum și tratamentul de TVA aplicabil acestui tip de contracte.

În ceea ce privește alocarea costurilor generale, CJUE a fost de părere că aceste costuri au o legătură directă și imediată cu activitățile VWFS privite ca un tot unitar, indiferent dacă acestea au fost incluse doar în prețul aferent operațiunilor scutite de TVA. Ca urmare, TVA aferentă costurilor generale poate fi dedusă în măsura în care costurile sunt atribuibile operațiunilor taxabile.

Astfel, cu privire la tranzacțiile în cauză, CJUE a concluzionat că o metodă specială de stabilire a pro ratei de TVA ce nu ia în considerare valoarea autovehiculelor, ci doar dobânda, nu asigură o alocare mai precisă a costurilor generale pentru operațiuni scutite / taxabile comparativ cu metoda generală, bazată pe cifra de afaceri.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Buletinul Fiscal nr. 32 din data de 13 noiembrie 2018

Decizia CJUE in Cauza C ‑ 249/17 Ryanair Ltd

În data de 17 Octombrie 2018, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (“CJUE”) a emis o hotărâre în cauza Ryanair Ltd (C-249/17). Cauza este relevantă, în special pentru sectorul holding-urilor şi tratează condiţiile de acordare a  dreptului de deducere a TVA achitată pentru cheltuielile cu servicii profesionale efectuate de către o societate în vederea  achiziţiei acţiunilor unei societăţi concurente şi intenţiei de a-i presta acesteia din urmă servicii taxabile, după momentul preluării.

CJUE a urmat în mare măsură opinia Avocatului General (AG), afirmând că, prestările de servicii profesionale au fost efectuate către Ryanair Ltd în condiţiile în care aceasta, prin achiziţia preconizată de acţiuni intenţiona să desfăşoare o activitate economică constând în prestarea de servicii de management taxabile către societatea-ţintă.

Prin urmare, Ryanair Ltd beneficiază de dreptul de deducere integrală a TVA aferentă achiziţiilor de servicii profesionale efectuate cu ocazia oferte publice de cumpărare a celeilalte companii aeriene.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Buletinul Fiscal nr. 28 din data de 24 octombrie 2018.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1602 al Comisiei din 11 octombrie 2018 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 a instituit o nomenclatura a marfurilor pentru a indeplini, simultan, cerintele Tarifului vamal comun, ale statisticilor Uniunii referitoare la comertul exterior si ale altor politici ale Uniunii privind importul sau exportul de mărfuri.

In interesul simplificarii legislative, este oportun sa se modernizeze NC si sa se adapteze structura acesteia.

Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2018/1602 / 11 octombrie 2018, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 273/ 31 octombrie 2018

Ordine ale președintelui ANAF

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.346 / 24.09.2018

Agenția Națională de Administrare Fiscală a adoptat un Ordin privind aprobarea instrucțiunilor de depunere online a declarațiilor privind stadiul achizițiilor și livrărilor de produse accizabile utilizând aplicația EMCS-RO STOCURI

Ordinul nr. 2.346 / 24 septembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 875 din 17 octombrie 2018

 

Pentru informatii suplimentare, persoana de contact este:

Alex Milcev, Partener – Director al Departamentului de Asistenta fiscala si juridică

Email: office@ro.ey.com

Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te