Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

În această ediție:
  • Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA
  • Norme metodologice de aplicare a Programului

Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA

În data de 4 aprilie 2020, s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 283 Ordonanța de urgență nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

Se aduc o serie de modificări și completări Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA („Programul”) care are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat pentru creditele acordate acestor contribuabili. Printre cele mai importante, menționăm următoarele:

Pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau pentru finanțarea capitalului de lucru, garanțiile de stat pot reprezenta până la 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă a creditelor / liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru nu poate depăși 5.000.000 lei, iar pentru creditele de investiții nu poate depăși 10.000.000 lei, în limita uneia dintre următoarele condiții valabile pentru ambele finanțări, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:

   a) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înfiinţate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi suma estimată pentru primii 2 ani de activitate; sau

   b) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019; sau

   c) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi, acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.

Pentru unul sau mai multe credite / linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat de stat în procent de până la 90% acordat unei microîntreprinderi sau întreprindere mică. Valoare maximă este de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici, în limita uneia dintre următoarele condiţii valabile pentru ambele finanţări, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:

   a) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înfiinţate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi suma estimată pentru primii 2 ani de activitate; sau

   b) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019; sau

   c) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi, acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.

Pentru creditele acordate microîntreprinderilor și întreprinderilor mici pentru finanțarea capitalului de lucru, dobânzile pot fi subvenționate de către Ministerul Finanțelor Publice până la 31 decembrie 2020, în cadrul schemei de ajutor de stat, cu posibilitatea extinderii și pentru următorii 2 ani, în anumite condiții.

De asemenea, obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutor sub formă de grant primit de beneficiarul Programului în cadrul schemei de ajutor de stat.

Se aduc modificări privind criteriile de eligibilitate pe care beneficiarul trebuie să le îndeplinească, precum și un criteriu nou, respectiv beneficiarul trebuie să depună un document scris prin care se angajează să nu disponibilizeze personalul existent de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă până la 31 decembrie 2020.

Sunt excluse din lista întreprinderilor care nu se califică pentru acordarea de garanții în cadrul Programului, IMM-urile din urmatoarele sectoare / domenii: intermedieri financiare și asigurări, tranzacții imobiliare și activități de inchiriere și leasing.

Mecanismul de acordare a garanţiilor se derulează cu respectarea prevederilor Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.

 

Norme metodologice de aplicare a Programului

În data de 8 aprilie 2020, s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 296 Hotărârea Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA

Normele metodologice reglementează modalitatea și condițiile de acordare, monitorizare și soluționare a cererilor de plată a garanțiilor de stat și de acordate a granturilor. De asemenea, se menționează ca împrumuturile ar trebui sa aibă o rată a dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă între 2% și 2,5% pe an.

 
Pregătit de către:
Valentin Crețu –  Manager Taxe
 
Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Alex Milcev – Partener, Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică
 
Ernst & Young SRL
Clădirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124
Email: office@ro.ey.com
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te