Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Tax Alert nr. 27 - Declarațiile către AFM se pot depune și online

În această ediție:

Ordinul nr. 572/2019 pentru depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță

În data de 3 iulie a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 572/2019 pentru depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță, ca metodă alternativă pentru depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu.

Care sunt principalele prevederi ale acestui ordin?

Printre cele mai importante prevederi ale acestui ordin, menționăm:          

   - Data depunerii declarației este considerată data înregistrării acesteia pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu („AFM”)

   - Plătitorul care a utilizat pe parcursul unui an fiscal ambele căi de transmitere a declarației privind obligațiile la Fondul pentru mediu, este obligat să depună declarația aferentă lunii decembrie prin intermediul serviciului "Depunere declarații on-line"

   - Semnarea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru Mediu se efectuează prin utilizarea unei semnături electronice calificate, care se bazează pe un certificat calificat pentru semnătură electronică, emis de un prestator de servicii de încredere calificat

   - Depunerea electronică a declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru Mediu în cadrul serviciului "Depunere declarații on-line", se poate realiza de către următoarele persoane: 

          •   reprezentant legal, deținător al unei semnături electronice calificate

          •   împuternicitul reprezentantului legal, deținător al unei semnături electronice calificate.

   - Declarația rectificativă se depune în forma editată pe suport de hârtie, către AFM

   - Serviciul "Depunere declarații on-line" oferă, printre altele:

         •   vizualizarea istoricului declarațiilor comunicate și descărcarea situației acestora, precum si a plăților efectuate la Fondul pentru mediu

         •   recepționarea și descărcarea actelor administrativ-fiscale, actelor de procedură, cererilor, precum și a altor documente și informații comunicate de AFM

         •   solicitarea de emitere, vizualizarea și descărcarea  certificatului de atestare fiscală privind obligațiile la Fondul pentru mediu, în formă electronică, valabil cu semnătura electronică a AFM.

 

Cum vă impactează acest ordin?

În cazul în care doriți să depuneți declarația privind obligațiile la Fondul pentru Mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță, acest lucru se poate efectua din data de 3 iulie 2019 pe platforma online a AFM, conform ordinului nr. 572/2019.

Specialiștii EY vă pot, de asemenea, ajuta în procesul de înregistrare, sau chiar depunere a declarațiilor on-line către AFM.

 

Pregătit de către:
Daniela Neagoe – Senior Manager, Taxe indirecte
Mihai Petre – Director, Taxe indirecte

 

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

Alex Milcev – Partener, Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică

 

Ernst & Young SRL

Clădirea Bucharest Tower Center,

etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,

Sector 1, 011171, București, România

Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124

Email: office@ro.ey.com

Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te