Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Tax Alert nr. 28 - August 2019

În această ediție:

   Normele metodologice privind determinarea cotei de piață, marjei de dobândă, a activelor financiare nete și a celor care se scad din baza impozabilă, precum și raportarea indicatorilor necesari calculării taxei pe active

   Formularul 109 "Declaraţie privind taxa pe active financiare nete”

Normele metodologice privind determinarea cotei de piață, marjei de dobândă, a activelor financiare nete și a celor care se scad din baza impozabilă, precum și raportarea indicatorilor necesari calculării taxei pe active

În data de 31 iulie 2019, s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 636 Hotărârea Guvernului nr. 542/2019 prin care s-au aprobat Normele metodologice privind determinarea cotei de piață, marjei de dobândă, a activelor financiare nete și a celor care se scad din baza impozabilă, precum și raportarea indicatorilor necesari calculării taxei pe active, prevăzute la Art. 86-88 din OUG nr. 114/2018.

Aceste norme metodologice cuprind prevederi cu privire la următoarele aspecte:

Stabilirea activelor financiare nete relevante și a activelor financiare nete care se scad din baza de impozitare a taxei pe active

Pentru instituţiile de credit persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit din state terțe:

·        identificarea activelor financiare nete relevante prevăzute la art. 86 alin. (2), lit. b) din OUG nr. 114/2018 se efectuează conform poziţiilor prezentate în formularul F 01.00 – Bilanţ “situaţia poziţiei financiare”, întocmit conform Ordinului BNR nr. 9/2017, corespondenţa dintre acestea fiind prevăzută într-una dintre anexele normelor metodologice;

·        identificarea activelor financiare care se scad din baza impozabilă potrivit art. 87 alin. (1) din OUG nr. 114/2018 se efectuează conform poziţiilor prezentate în formularul F 01.00 – Bilanţ “situaţia poziţiei financiare”, F 04.00 – Clasificarea activelor financiare pe instrumente şi pe sectoare ale contrapărţilor şi F 18.00 – Informaţii privind expunerile performante şi neperformante, întocmite conform Ordinului BNR nr. 9/2017, corespondenţa fiind prevăzută într-una dintre dintre anexele normelor metodologice.

 

Modul de calcul al cotei de piață a instituțiilor bancare

Cota de piață reprezintă procentul aferent activelor instituției bancare în totalul activelor sistemului bancar şi se calculează ca raport între totalul activelor contabile nete ale instituției bancare și totalul activelor contabile nete agregate pentru sistemul bancar, inclusiv sucursalele din România ale instituțiilor de credit persoane juridice străine, publicat pe site-ul BNR.

 

Mecanismul de reducere a taxei pe active - marja de dobândă și soldul creditelor

Se prezintă formulele de calcul pentru:

·        rata medie ponderată a dobânzii la creditele, denominate în lei, acordate de o instituţie bancară societăţilor nefinanciare şi gospodăriilor populaţiei;

·        rata medie ponderată a dobânzii la depozitele, denominate în lei, atrase de o instituţie bancară de la societăţile nefinanciare şi gospodăriile populaţiei;

·        marja de dobândă;

·        diminuarea procentuală a marjei de dobândă.

Mai mult, normele metodologice oferă exemple de calcul al soldului creditelor pentru calculul marjei de dobândă, precum şi pentru determinarea creşterii procentuale a soldului creditelor, ce sunt relevante pentru determinarea taxei pe activele financiare conform OUG nr. 114/2018.

Formularul 109 "Declaraţie privind taxa pe active financiare nete”

Ordin nr. 2.085 / 2 august 2019 pentru aprobarea modelului si conținutului formularului 109 "Declaraţie privind taxa pe active financiare nete”

Ordinul prevede modelul si conținutul formularului 109 "Declaraţie privind taxa pe active financiare nete”, ce se completează și se depune de către instituțiile bancare, definite la art. 86 din Ordonanța de urgenta nr.114/2018.

 

Pregătit de către:
Răzvan Ungureanu, Manager Senior Taxe directe
Carmen Afanasenco, Manager Senior Taxe directe

 

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

Alex Milcev, Partener – Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică

 

Ernst & Young SRL

Clădirea Bucharest Tower Center,

etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,

Sector 1, 011171, București, România

Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124

Email: office@ro.ey.com

Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te