Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Termeni si Conditii

Notificare cu privire la protectia datelor cu caracter personal

 

1. Introducere

Prezenta notificare are scopul de a descrie practicile pe care EY le urmeaza in ceea ce priveste sistemele de management al relatiilor cu clientii (sistemele CRM), din punctul de vedere al respectarii intimitatii tuturor persoanelor ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate si stocate in sistemele CRM pentru activitati de marketing direct.

 

2. Cine gestioneaza sistemele CRM ale EY?

„EY” se refera la una sau mai multe dintre firmele membre ale Ernst & Young Global Limited („EYG”), fiecare fiind o entitate juridica separata. Entitatea care gestioneaza sistemele CRM pentru firmele membre EY la nivel global este EY Global Services Limited (societate privata pe actiuni din Anglia si Tara Galilor, cu sediul social la adresa: 6 More London Place, London SE1 2DA, Regatul Unit, numar de inregistrare 5483856).

Datele cu caracter personal stocate in sistemele CRM sunt disponibile tuturor firmelor membre EY (a se vedea sectiunea „Cine poate accesa informatiile dumneavoastra” de mai jos). Fiecare firma membra EY este operatorul datelor de contact proprii stocate in sistemele CRM.

 

3. De ce avem nevoie de informatiile dumneavoastra?

Sistemele CRM sunt instrumentele EY de management al relatiilor cu clientii /persoanele de contact, care sustin operatiunile de marketing ale firmelor membre EY. Clientii si persoanele de contact inregistrate in sistemele CRM pot fi transmise catre EY prin intermediul conducerii, al materialelor de marketing, al oportunitatilor de invatare, a chestionarelor si a invitatiilor la evenimente.

Datele cu caracter personal inregistrate in sistemele CRM sunt folosite in scopuri de vanzari si marketing. Prelucrarea datelor dumneavoastra de contact ne permite sa comunicam cu dumneavoastra prin posta electronica, mesaje text, in format tiparit sau, ocazional, daca este necesar, si prin telefon.

Pentru a conferi legitimitate prelucrarii datelor cu caracter personal inregistrate in sistemele sale CRM, EY se bazeaza pe urmatoarele elemente:

  • Firmele membre au obtinut acordul persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal din sistemele CRM sau

  • Firmele membre au un interes legitim pentru prelucrarea datelor cu caracter personal din sistemele CRM, acest interes legitim fiind acela de a prelucra datele cu caracter personal pentru activitati de marketing direct.

 

4. Ce tip de date cu caracter personal sunt prelucrate in sistemele CRM?

Sistemele CRM prelucreaza datele cu caracter personal ale fostilor, actualilor si potentialilor clienti (inclusiv persoane fizice din cadrul unui client persoana fizica) ai firmelor membre EY. De asemenea, sistemele CRM contin date ale altor persoane de contact in scopuri comerciale (cum ar fi consultanti, autoritati de reglementare, jurnalisti), precum si ale fostilor angajati.

In sistemele CRM sunt prelucrate urmatoarele categorii de date:

  • numele, functia, adresa, e-mailul, numerele de telefon, numarul de fax;

  • preferintele in materie de marketing;

  • raspunsurile la invitatii si confirmarile de participare la evenimente.

 

5. Date cu caracter personal sensibile

Datele cu caracter personal sensibile dezvaluie originea dumneavoastra rasiala si etnica, opiniile politice, convingerile religioase si filozofice, afilierea sindicala, datele genetice, datele biometrice, datele referitoare la sanatate sau datele referitoare la viata sau orientarea sexuala.

EY nu colecteaza de la dumneavoastra in mod intentionat date cu caracter personal sensibile pentru a le stoca in sistemele sale CRM. Intentia sistemelor CRM nu este de a prelucra acest tip de date decat daca ne furnizati in mod explicit date cu caracter personal sensibile (de exemplu, cerinte specifice referitoare la alimente, in situatiile in care participati la unul dintre evenimentele noastre).

 

6. Cine poate accesa informatiile dumneavoastra?

Accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal este limitat in functie de necesitati. Personalul din departamentul de marketing al firmelor membre EY din toata lumea are acces la informatiile dumneavoastra de contact.

Vom dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal tertilor numai in urmatoarele situatii:

  • in cazul in care tertul respectiv este angajat de EY pentru a facilita, a mentine sau sustine sistemele CRM (de exemplu, pentru furnizarea de servicii de tehnologia informatiei si alte servicii de suport administrativ pentru operarea sistemelor CRM);

  • in cazul in care acest lucru este solicitat in mod explicit de dumneavoastra;

  • daca acest lucru este solicitat printr-o hotarare judecatoreasca sau orice alta cerinta legala sau de reglementare.

 

7. Transferul international al datelor

Sistemele CRM ale EY sunt gazduite in centrele de date globale ale EY din Germania, Statele Unite si Singapore si sunt accesibile la nivel global de toate firmele membre EY.

EY dispune de un program global cuprinzator de respectare a confidentialitatii, care include reguli corporatiste obligatorii aprobate la nivel de UE, precum si certificarea cu privire la Cadrul privind scutul de confidentialitate UE-SUA si Cadrul privind scutul de confidentialitate Elvetia-SUA, administrate de Departamentul de Comert al SUA. Va rugam sa consultati pagina EY privind regulile corporatiste obligatorii pentru mai multe informatii despre acestea, precum si avizul EY privind regulile corporatiste obligatorii, pentru mai multe informatii despre modul in care EY respecta programul privind scutul de confidentialitate. EY va dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal numai catre terti care asigura un nivel adecvat de protectie a confidentialitatii.

 

8. Pastrarea datelor

Datele persoanelor de contact care nu au mai fost utilizate timp de 18 luni vor fi sterse din sistemele noastre CRM. Daca doriti ca datele dumneavoastra sa fie sterse din sistemele CRM sau daca doriti sa va opuneti prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal pentru activitati de marketing direct, va rugam sa ne trimiteti un e-mail prin intermediul gdpr@ro.ey.com.

 

9. Securitate

EY s-a angajat sa asigure faptul ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt in siguranta. Pentru a preveni accesul sau divulgarea neautorizata a datelor, EY dispune de masuri tehnice si organizatorice prin care datele dumneavoastra cu caracter personal sunt in siguranta. Personalul EY si tertii pe care EY ii angajeaza pentru prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal sunt obligati sa respecte confidentialitatea datelor dumneavoastra.

 

10. Operarea datelor dumneavoastra cu caracter personal

EY nu va transfera datele dumneavoastra cu caracter personal catre terti (cu exceptia oricaror parti externe mentionate in sectiunea 6 de mai sus), decat in cazul in care detinem permisiunea dumneavoastra in acest sens sau daca acest lucru este solicitat prin lege.

Aveti dreptul legal de a solicita detalii cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le detine EY.

Pentru a confirma daca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate in sistemele noastre CRM sau pentru a accesa aceste date in sistemele CRM, va rugam sa contactati reprezentantul dumneavoastra EY sau sa trimiteti un e-mail la adresa gdpr@ro.ey.com.

 

11. Rectificare, stergere, restrictionarea prelucrarii sau portabilitatea datelor

Pentru a confirma faptul ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt corecte si actuale sau pentru a solicita rectificarea, stergerea, restrictionarea prelucrarii sau o copie portabila a acestora, puteti sa il contactati pe reprezentantul dumneavoastra EY sau sa trimiteti un e-mail la adresa gdpr@ro.ey.com.

 

12. Inaintarea plangerilor

Daca sunteti preocupati despre o posibila incalcare a legii privind confidentialitatea sau a oricarui alt regulament, va rugam sa contactati ofiterul global al EY pe probleme de confidentialitate, Biroul avocatului general, 6 More London Place, London, SE1 2DA, Regatul Unit sau sa ne trimiteti un e-mail la adresa global.data.protection@ey.com sau sa ne contactati prin intermediul reprezentantului dumneavoastra EY. Un ofiter EY pe probleme de confidentialitate va investiga plangerea dumneavoastra si va furniza informatii despre modul de gestionare a acesteia.

Daca nu sunteti multumiti de modul in care EY a rezolvat plangerea dumneavoastra, aveti dreptul de a inainta o plangere pe langa autoritatea de protectie a datelor din tara dumneavoastra. De asemenea, puteti inainta cazul unei instante cu jurisdictie competenta.

 

13. Contactati-ne

Daca aveti intrebari sau preocupari suplimentare, va rugam sa contactati reprezentantul dumneavoastra EY sau sa trimiteti un e-mail la adresa gdpr@ro.ey.com.

 
 
 
 
EY I Audit I Asistenţă fiscală I Tranzacţii I Asistenţă în afaceri


Despre EY

EY desemnează organizaţia globală de firme  membre ale Ernst & Young Global Limited (EYG), o  societate cu răspundere limitată din Marea Britanie.  EYG constituie organismul principal de conducere şi nu  furnizează servicii către clienţi. Pentru mai multe informaţii vizitaţi:ey.com.

EY se referã la organizaţia globală, sau la una sau mai multe dintre firmele membre ale Ernst & Young Global Limited, fiecare dintre acestea fiind o entitate juridică separată.

© 2019

Ernst & Young SRL
Ernst & Young Assurance Services SRL
Ernst & Young Service SRL
Radu si Asociatii SPRL

Toate drepturile rezervate. 

Aceasta publicatie contine informaţii sumarizate, prezentare cu un rol exclusiv orientativ. Scopul ei nu este înlocuirea unui studiu detaliat sau formularea unei opinii profesionale. Nici EYGM Limited, nici oricare altă firmă membră a organizaţiei globale Ernst & Young nu poate accepta vreo răspundere cu privire la orice prejudiciu provocat oricărei persoane care acţionează sau nu, ca urmare a utilizării oricărui fragment din acesta publicatie. Pentru orice aspect specific, trebuie să apelaţi la un consultant de specialitate.


 ey.com/ro